Ny kronik: Skatteyderne skal have bedre byggeri for pengene

2. januar 2018


I en kronik i Berlingske Business i dag sætter Torben Biilmann, administrerende koncerndirektør i MT Højgaard, produktivitet på dagsordenen. Læs hele kronikken nedenfor, hvor Torben Biilmann fortæller, hvordan nye samarbejdsformer og fokuseret brug af VDC skal skabe højere produktivitet i byggeindustrien.

Vil du vide mere?
KOntakt os

Skatteyderne skal have bedre byggeri for pengene

Digitalisering. Alt for mange storstilede anlægsprojekter går skævt. Det koster både tid og økonomi. Projektet skal sættes i centrum og industrien skal lære at arbejde sammen gennem digitale værktøjer. 

Vi skal som samfund, som borgere og som byggeindustri have mere og bedre byggeri for vores skattekroner. Vi skal anvende de offentlige kroner med omtanke og skabe bedre, mere fremtidssikrede byggerier end vi gør i dag.

Vi skal have fokus på at øge produktiviteten i byggeindustrien, for den er overhalet af samtlige andre industrier. Ikke bare i Danmark, men i hele verden.

På verdensplan er der årligt 1,6 billioner dollar - godt 10.000 milliarder kr. - at hente, hvis byggeindustriens produktivitet fulgte den samlede verdensøkonomi. Heraf knap 500 milliarder dollar i Europa - eller ca. 3.150 milliarder kr.

Det svarer til 9.000 kr. pr. år pr. europæer eller en sommerferie pr. familie pr. år.

Tallene taler for sig selv.

Vi skal have løst udfordringerne. Det gør vi bl.a. ved at skabe en effektiv byggeindustri, der gennem samarbejde og digitalisering sikrer, at byggerierne kører på skinner.

Når et offentligt byggeri som f.eks. Aarhus Letbane eller Metroen i København kører skævt, er det skatteyderne, der kommer til at betale. Det kan vi som samfund ikke være tjent med.

Når man har at gøre med komplekse byggerier som f.eks. de kommende supersygehuse i bl.a. Aalborg, Odense og på Rigshospitalet, skal man tage den opgave alvorligt og sikre, at de mest kompetente til komplekst byggeri af den type også er dem, der bliver koblet på projekterne.

Det kræver en fælles tilgang og et velfungerende samarbejde allerede i de tidlige faser med de aktører, der har den indsigt, som er relevant for design, projektering, fremstilling og opførelse af projektet.

Det samarbejde skal foregå i et digitalt understøttet miljø, der sikrer, at konsekvenserne ved forskellige valg kan visualiseres og optimeres i et samarbejde.

Derved sikrer man, at alle dele af byggeriet optimeres samtidig, og at prisen på den valgte løsning kendes på forhånd. Et digitalt samarbejde er afgørende for, at f.eks. et supersygehus i sidste ende bliver leveret til rette tid, i rette kvalitet og med sikkerhed for, i samarbejde med bygherre, at budgettet holder.

Der er alt for mange byggerier igennem tiden, hvor enten tidsfrister eller økonomi er blevet overskredet. Det er ikke godt nok. Vi skal lære af vores fejl. Det gør vi ved at sætte organisationen og byggeprojektet i centrum.

Desværre er det ikke så enkelt, som det lyder. Det kræver ændret adfærd, et opgør med en silotænkende kultur, og at byggeindustrien begynder at agere anderledes, end der igennem årtier har været tradition for. At sætte projektet i centrum handler ikke om, at det er enten arkitekten, ingeniøren eller entreprenøren, der er i fokus.

Det handler derimod om at sætte det bedste projektteam fra starten, hvor man sammen har den forestående opgave som fokus og tager et fælles ansvar.

De forskellige faggrupper, som traditionelt har haft mere eller mindre synlige mure imellem sig, skal sidde ved samme bord sammen med bygherren. Og det er her, digitaliseringen kan komme i spil og gøre en banebrydende forskel.

VDC, som står for Virtual Design & Construction, er en digitalt understøttet samarbejdsproces, som er begyndt at vinde indpas i byggeindustrien som redskab til at lave visualiseringer af projekter.

Vi kan og bør anvende værktøjet til effektivt at designe, optimere og evaluere projektprocessen virtuelt og dermed bl.a. sikre, at projektet er bygbart, inden vi tager det første spadestik. VDC kan i kraft af fire ekstra dimensioner til traditionelle 2D-tegninger give information om projektet i forhold til 3D-modellering, tid, økonomi og drift. Tilsammen giver det os værdifuld indsigt, som på ganske kort tid kan hjælpe det samlede projektteam med at minimere bl.a. risici og potentielle kollisioner.

Problemer, som traditionelt først bliver opdaget, når de bremser byggeriet eller i værste fald får det til at kuldsejle.

Derfor skal vi i byggeindustrien insistere på tværgående samarbejde via digitalisering, så vi kan blive langt mere produktive og få mere og bedre byggeri for de penge, vi betaler til den fælles kasse.

Vi skal gøre op med »stop and go«-processer, hvor tegninger skifter hænder mange gange pga. ændringer i design og projektering. Det er ikke produktivt, og det koster penge, som ingen får værdi for. Hvis teamet arbejder sammen fra idéstadiet og anvender VDC som digitalt proces- og samarbejdsværktøj, giver det arkitekten friheden til at være kreativ, samtidig med at ingeniøren kan rådgive simultant om f.eks. bygbarhed.

Bygherren kan følge designprocessen tæt med VR-briller og se udviklingen af sit byggeri virtuelt, og entreprenøren kan tilvejebringe rådgivning om bl.a. byggeproces og indsigt i f.eks. byggepladslogistik.

Jeg er meget optaget af, at man i denne type samarbejde også tænker resten af industriens aktører ind.

Ved at tænke betonleverandøren eller elektrikeren ind tidligt i processen kan de bibringe projektet vigtig viden. Skal man bygge et supersygehus, er det afgørende, at betonfirmaet har den fornødne produktionskapacitet. De har en unik ekspertise inden for beton, som kan gavne projektet allerede i designfasen.

Elektrikeren kan helt tidligt, ved at få adgang til det virtuelle byggeri, hjælpe med at optimere, hvor f.eks. ledninger skal trækkes, så kabelbakkerne bliver placeret optimalt uden uhensigtsmæssige og tidskrævende knæk, og i et gigantisk byggeri som et supersygehus kan en simulering af strømføringen spare projektet for mange kabelmæssige omveje og spare både projektet, bygherren og samfundet for rigtigt mange penge.

Man skal aldrig være for ærekær til at anerkende vigtigheden af at række ud til hele værdikæden allerede i designfasen, for det gavner projektet, og det er dét, der skal være vores fokus.

Skal vi opnå et optimalt samarbejde, skal alle parter i et byggeprojekt spille med åbne kort og respektere hinandens faglighed og sige: »Kære venner, vi skal levere det ypperste byggeri til dato inden for de rammer, vi har fået stillet til rådighed, og det gør vi bedst ved at arbejde som et team«.

Når vi derudover fører digitaliseringen ud på byggepladsen og udstyrer medarbejderne med bl.a. borerobotter, iPads og et VDC-laboratorium i en container, der er indrettet med alle nødvendige digitale programmer, så sker der også her et væsentligt produktivitetsløft.

Alle arbejder altid efter seneste tegning, som er eneste tilgængelige tegning på iPaden, processer bliver optimeret, og staderegistreringen bliver lettere, hurtigere og mere præcis med dronen, som håndteres af en uddannet dronepilot.

Den udvikling bidrager i øvrigt til at gøre byggeindustrien mere attraktiv for arbejdskraften, og alt i alt bliver humøret bare højere og motivationen og arbejdsglæden større, når medarbejderne på byggepladsen ikke oplever de gener og frustrationer, der ellers kan være på en byggeplads, når kollisionerne opstår, eller håndværkere ikke kan komme i gang, fordi tidsplanen er skredet. Med samarbejde, digitalisering og et godt arbejdsmiljø sikrer vi således produktivitet gennem hele processen fra designfasen til aflevering af byggeriet.

Det er ikke nye tanker, ideer og værktøjer, der er brug for i byggeindustrien for at løfte produktiviteten. De er der! Det handler om at bryde med traditionerne på tværs af fag og få alle med på de nye samarbejdsformer og den digitale tilgang med projektet i fokus.

Lykkes vi med det, får vi alle mere kvalitetsbyggeri til tiden, ligesom byggeindustrien vil blive i stand til at overholde budgetterne og give skatteborgerne mere byggeri for pengene.

"Det handler om at bryde med traditionerne på tværs af fag."

 

Læs kronikken i Berlingske Business.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website