KPMG’s domicil blåstemplet som bæredygtigt

24. maj 2012


KPMG’s nye domicil ved Flintholm Station i København er nu blevet godkendt i overensstemmelse med den nye certificeringsstandard for bæredygtigt byggeri i Danmark, DGNB. Byggeriet er opført af MT Højgaard. Certificeringsordningen administreres af Green Building Council Denmark på vegne af en lang række af byggeriets førende aktører.

Vil du vide mere?
kontakt os

KPMG’s nye domicil, der er opført af MT Højgaard, er nu blevet certificeret efter den nye danske DGNB standard og har opnået den bedste karakter for bæredygtighed, der er givet i Danmark. Byggeriet har opnået det højst mulige niveau inden for miljø og økonomi:

─ Det har fra starten været vores ambition at skabe et bæredygtigt byggeri, som levede op til strenge miljømæssige krav på en lang række parametre. Den ambition afspejler sig i alt fra design og konstruktion til materialevalg, siger Søren Sønderholm, partner og direktør i KPMG.

Han forklarer, at det var meget oplagt for KPMG at måle sit nye domicil op mod de omfattende krav i bæredygtighedsordningen:

─ Vi er meget stolte over, at vores byggeri nu har modtaget sølv, der er den højeste certificering, som endnu er givet i Danmark. På to af de parametre i bæredygtighedstesten, som vi lagde mest vægt, nemlig miljø og økonomi, er vi i den højeste klasse.

At være DGNB-certificeret vil sige, at et byggeri overstiger de gældende byggenormer.

KPMGs domicil har fået store plusser for et meget lavt energiforbrug, hvor byggeriet ligger meget bedre end loven foreskriver. Eksempelvis er ydervæggene skåret skråt til for at sikre mere ensartet varmepåvirkning inde i bygningen med minimal brug af klimaanlægget til følge.

Overalt har KPMG i samarbejde med MT Højgaard valgt eller fået nyudviklet materialer og fået installeret central styring, som alt sammen sparer på energien.

Andre faktorer, der har været med til at give KPMG en høj rating, er nærhed til offentlige transport, en stor cykelparkeringsplads, og gennemført anvendelse af kunst i bygningen, hvor blandt andet Tal R har dekoreret to konferencelokaler og Per Bak Jensen har ophængt en oplyst og farverig fotoinstallation i en ellers grå parkeringskælder.

DGNB-Standarden kommer fra Tyskland og er blevet tilpasset danske forhold. Det særlige ved standarden er, at byggeri ikke kun bliver vurderet ud fra, hvor stor en belastning, det udgør for miljøet i traditionel forstand, men i lige så høj grad ud fra byggeriets økonomiske, tekniske og sociale/funktionelle kvaliteter. De fire områder vægtes nemlig alle med 22,5 procent hver, mens procesmæssig kvalitet vægtes med 10 procent.

Ifølge salgsdirektør John Sommer fra MT Højgaard er den nye bæredygtighedsstandard for byggeri ikke kun et projekt for idealister, men giver rigtigt god mening for hele byggebranchen:

─ At bygge mere bæredygtigt stiller højere krav til arkitekter og entreprenører, som dermed tvinges til at holde en høj standard og udvikle innovative og økonomisk optimale løsninger, som også kan afsættes i udlandet og dermed give Danmark flere eksportindtægter, siger John Sommer.

Han anfører, at certificeringen er et kvalitetsstempel, som gør et byggeri mere eftertragtet på markedet, og det vil alt andet lige afspejle sig i højere ejendomsværdier, belægning og lejeindtægter. Og da faktorer som akustik, udsigt, lys og luft også tæller med i regnskabet, kommer bæredygtighed i høj grad også medarbejderne til gode.

I udlandet vil mange virksomheder kun købe eller leje sig ind i certificerede byggerier. Den trend forventer John Sommer også vil vinde indpas i Danmark. Udover den danske DGNB-ordning arbejder MT Højgaard desuden med BREEAM og LEED, der er to udbredte internationale certificeringsordninger.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website