MT Højgaard-koncernen: Indtjeningen er forbedret

28. august 2019


Forbedret driftsindtjening sætter sit positive præg på MT Højgaard-koncernens halvårsregnskab. Både bruttomarginerne og pengestrømme-ne er forbedret. Koncernen fastholder forventningerne til helåret.

Vil du vide mere?
kontakt os

MT Højgaard-koncernen, der er blandt de førende aktører i bygge- og anlægsbranchen, er midt i en omfattende omstillingsfase, der skal styrke koncernens indtjening og rentabilitet. Effekten af det arbejde afspejles i regnskabet for koncernen, idet MT Højgaard-koncernens driftsindtjening som ventet blev yderligere forbedret i årets andet kvartal. 

”Resultaterne bekræfter, at vi er godt i gang med at forbedre driftsindtjening og pengestrømme kvartal for kvartal, så 2019 bliver et indtjeningsmæssigt vendepunkt for koncernen. I MT Højgaard er driften ved at være stabiliseret, og virksomhedens underskud er nedbragt markant, mens koncernens øvrige virksomheder samlet set klarer sig fornuftigt,” siger Anders Heine Jensen, adm. direktør i MT Højgaard, om regnskabet.

Stabil omsætning

Omsætningen i andet kvartal på 1,7 milliarder kroner var på niveau med samme periode sidste år. Resultatet af den primære drift blev på 16 millioner kroner, hvilket skal holdes op mod et minus på 34 millioner kroner i samme periode i fjor. 

I første halvår endte omsætningen på 3,4 milliarder kroner. Resultatet af den primære drift blev 21 millioner kroner mod et minus på 90 millioner kroner i første halvår 2018.

Forbedringen var drevet af bedre bruttomarginer, faldende salgsomkostninger og betydeligt lavere nedskrivninger på projekter.  

Specielt bruttomarginen på 6,7 procent i første halvår – en forbedring på 3,3 procentpoint i forhold til samme periode sidste år – viser, at koncernens evne til at tjene penge er blevet styrket. Den forbedrede bruttomargin skyldes bl.a., at MT Højgaard A/S har måttet foretage færre nedskrivninger på sine projekter end tidligere. 

Forbedrede pengestrømme

Også MT Højgaard-koncernens pengestrømme er forbedret primært som følge af styrket driftsef-fektivitet. I andet kvartal 2019 skabte MT Højgaard-koncernen positive pengestrømme fra driften på 36 millioner kroner mod -152 millioner kroner i samme periode i fjor. Pengestrømmene var i første halvår 2019 på -80 millioner kroner mod -474 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsindtjeningen var dog som ventet fortsat belastet af færdiggørelsen af en række ældre projekter med lav eller ingen indtjening.

Når man korrigerer for ophævelsen af ordren på et datacenter ved Aabenraa i juni år, endte tilgangen af nye ordrer i andet kvartal på cirka 1,4 milliarder kroner. Det var lidt lavere end forventet og under niveauet i andet kvartal 2018, men siden regnskabsperiodens afslutning har MT Højgaard-koncernen vundet nye ordrer til en samlet værdi af cirka 1,1 milliarder kroner. 

”Halvårsregnskabet giver et godt rygstød for vores fortsatte arbejde med at optimere vores organisering, projektportefølje, strukturer og omkostninger,” siger Anders Heine Jensen.

Forventninger
Alt i alt betyder halvårsregnskabet, at MT Højgaard-koncernen fastholder sine forventninger til helåret.

Forventningerne til omsætning og primært driftsresultat i 2019 er uændrede. Koncernens omsætning ventes fortsat at blive omkring 7,0 mia. kr., mens resultatet af primær drift (EBIT) forventes at blive i niveauet 75 mio. kr., hvilket er en markant forbedring i forhold til sidste års minus på 547 millioner kroner. Forventningen til pengestrømmene fra driften i MT Højgaard-koncernen ventes at blive på niveau med 2018, dog til den positive side.

Holdingselskabets regnskab
Delårsrapporterne fra MT Højgaard Holding A/S og MT Højgaard-koncernen afviger i øvrigt i indeværende år på en række punkter, hvilket primært skyldes, at MT Højgaard Holding A/S først den 5. april 2019 blev 100 procent ejer af MT Højgaard-koncernen og først fra den dato har konsolideret virksomheden. Tidligere ejede MT Højgaard Holding A/S 54 procent af MT Højgaard-koncernen og indtægtsførte derfor udelukkende en tilsvarende del af resultatet.  

I andet kvartal 2019 udgjorde omsætningen i MT Højgaard Holding A/S derfor 1.731 mio. kr., mens det primære driftsresultat blev -11 mio. kr. Resultatet før skat blev 118 mio. kr. efter en opskrivning af aktierne i MT Højgaard A/S til skønnet dagsværdi. 

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website