Ny organisation i MT Højgaard Danmark

7. september 2020


MT Højgaard Danmark indfører med virkning fra 1. oktober 2020 en ny, projektorienteret organisation. Det sker for at understøtte målsætningerne i den nye strategi om yderligere at styrke konkurrenceevnen på kort sigt og langsigtet sikre en bæredygtig udvikling af virksomheden. 51 medarbejdere opsiges, og 13 medarbejdere overføres til MT Højgaard International.

Vil du vide mere?
kontakt os

De vigtigste organisatoriske ændringer er, at:

  • Forretningen organiseres i 9 ligestillede produktionsudførende sektioner med øget ansvar for top- og bundlinje.
  • Et ledelseslag fjernes, så alle sektioner refererer direkte til direktionen.
  • Langt de fleste centrale stabs- og støttefunktioner flyttes ud i sektionerne, så tæt som muligt på kunderne og projekterne. Tilbage bliver slanke, effektive og tværgående støttefunktioner, der bidrager direkte til eksekveringen af projekter.
  • De selvstændige funktioner Salg, Tilbud, Projektering, Garanti & Service samt Design & Engineering nedlægges. Opgaverne flyttes ud i sektionerne og til en fælles enhed kaldet Projektsupport, hvor enkelte centrale tov-holdere og fagspecialister benyttes på tværs af MT Højgaard Danmarks projekter. 
  • Med nedlæggelsen af Design & Engineering vil MT Højgaard Danmark ikke længere fungere som rådgivende ingeniør. Fremadrettet vil fokus være på kerneforretningen som udførende entreprenør, og samhandlen og samarbejdet med eksterne rådgivere intensiveres. 

”Vi fjerner mange, alt for tunge processer og skaber klare linjer for ansvar og projektejerskab. Projekter er vores DNA. Vi eksisterer for samarbejdet med vores kunder, og derfor skal vi organisere os, så kunder og projekter sættes i centrum. Vi skal have en stærk og faglig projektkultur med effektive processer og sund risikostyring uden støj og kompleksitet. Og vi skal møde kunderne som ét MT Højgaard Danmark – en fagligt stærk entreprenørvirksomhed, der leverer kvalitet og indgår tætte samarbejder med kunder, rådgivere og andre partnere,” siger Carsten Lund, adm. direktør i MT Højgaard Danmark.

Kontinuitet i ledelsen

Ud af de 15 ledere i den nye organisation er de 12 erfarne ledere fra MT Højgaard, mens tre er ansat i 2020.

”Den nye ledelse sikrer kontinuitet, iblandet lidt fornyelse. Vi har knalddygtige folk på alle niveauer og en stærk ledelse. Direktionens opgave er at skabe en struktur, så lederne får tydelige mandater, utvetydigt ansvar – også for økonomien – og råderet over ressourcer. Den struktur får vi nu,” siger Carsten Lund.

51 medarbejdere opsiges

Ved reorganiseringen opsiges 51 medarbejdere, 12 ubesatte stillinger nedlægges, og 13 medarbejdere overføres til MT Højgaard International. Ændringerne vedrører kun funktionærer, ikke timelønnede. Alle afskedigede medarbejdere er orienteret og vil få tilbudt forskellige former for hjælp til at finde nyt job. Efter ændringerne har MT Højgaard Danmark 458 funktionærer ansat i Danmark og 38 ansatte i et vietnamesisk supportcenter. 

”Jeg er ked af at sige farvel til gode kolleger, men hver sektion har nøje vurderet deres behov og kapacitet nu og i den nære fremtid, og det har vi handlet på. Nu skaber vi ro og afklaring med et konkurrencedygtigt og fleksibelt set-up, hvor hver sektion har de rette kompetencer og ressourcer. I takt med, at vi får den ønskede vækst, kan vi begynde at bygge på igen,” siger Carsten Lund.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website