MT Højgaard skal opføre Bagageterminal i Københavns Lufthavn

1. maj 2019


Københavns Lufthavn og MT Højgaard har underskrevet en kontrakt, der tildeler MT Højgaard totalentreprisen på opførelsen af en ny bagageterminal, Baggage Factory West, i Københavns Lufthavn i Kastrup. Kontrakten har en værdi af næsten 290 mio. kroner. 

Vil du vide mere?
kontakt os

Københavns Lufthavn, CPH, ønsker at udvide lufthavnen, så den i fremtiden kan betjene 40 mio. passagerer årligt frem for de 30,3 mio. der rejste gennem terminalerne i 2018. Lufthavnens bygninger og anlæg skal i betydeligt omfang udvides og suppleres, og derfor skal der opføres en ny bagageterminal, Baggage Factory West, som skal ligge vest for Terminal 2 mellem Lufthavnsboulevarden 6 og 14. 

- Det har været et meget positivt forløb, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med hele teamet, siger Jeppe Huldtgren Naerbout, der er projektchef i Københavns Lufthavne.

Siden sommeren 2018 har et team bestående af MT Højgaard, Sweco og Rubow Arkitekter været i gang med fase 1 af projekteringen af Baggage Factory West. Projektet har nu nået fase 2, og Københavns Lufthavn har i totalentreprise valgt teamet til at varetage opgaven med at opføre den næsten 10.000 kvadratmeter store bygning. 

Baggage Factory West opføres med kælder, en ny bagageterminal i stueetagen og 1. sal, samt 2. og 3. sal til kantine og kontorer. Det er en kontrakt, der har en værdi af næsten 290 mio. kroner. 

- Vi vandt den indledende opgave i 2018 og har haft et godt, konstruktivt og tæt samarbejde med Københavns Lufthavn gennem hele den indledende fase. I MT Højgaard sætter vi pris på samar-bejdssager som denne, hvor vi kan bringe vores mange kompetencer i spil og udnytte dem optimalt for projektet i en god og konstruktiv dialog med bygherre og samarbejdspartnere. Derfor ser jeg personligt meget frem til det fortsatte samarbejde frem til bygningens endelige og aftalte aflevering, siger Martin Palmquist, der er direktør i MT Højgaard. 

Bagageterminalens nordlige facade.

Bagageterminalen set indefra. 


Fasemodel med fokus på tidligt samarbejde 

Projektet Baggage Factory West blev udbudt som samarbejdsmodel med 2 faser, hvor tre teams afgav tilbud efter to dialogmøder med bygherre. Her blev projektet og betingelserne for samarbejdet om projektering og udførelse drøftet, og teamet, bestående af Sweco rådgivende ingeniører, Rubow Arkitekter og MT Højgaard blev valgt til at gå videre med fase 1, i et tæt samarbejde med Københavns Lufthavn, hvor parterne i fælleskab har arbejdet videre mod en løsningsmodel og et endeligt tilbud. Det tilbud er nu realiseret til en endelig aftale mellem MT Højgaard og Københavns Lufthavn.

Når man skal bygge i lufthavnen kræver det, at man tager hensyn til og koordinerer med den betydelige driftsorganisation, som en lufthavn er. Planlægningen af projektet og dets aktiviteter er således yderst vigtig og dermed også en stor del af det daglige arbejde.

- Vores projektledelse har stor erfaring med håndteringen af komplekse infrastrukturprojekter og vil naturligvis have fokus på at minimere gener, da det kan have store konsekvenser for driften af lufthavnen, siger Martin Lose, sektionsdirektør i MT Højgaard. 

Arbejdet forventes afsluttet i april 2021. 

Fakta om Baggage Factory West

Der skal opføres en bygning til bagagehåndtering på ca. 10.000 kvadratmeter. Bygningen skal ligge vest for Terminal 2 mellem Lufthavnsboulevarden 6 og 14 og får navnet Baggage Factory West. 

Bygningen opføres med kælder, som skal indeholde omklædning for medarbejderne samt lagerfaciliteter og en stueetage, som skal være en dobbelthøj etage, der skal huse Baggage Factory West. 2. sal skal indeholde kantine med plads til 360 medarbejdere, køkken og pauserum, og 3. sal skal indeholde en kontoretage med 120 faste arbejdspladser, mødelokaler med tekøkkener, printerrum, toiletter, garderober, depoter, eventuelt reception med videre. 

Der skal desuden skabes en forbindelse mellem Terminal 2 og den nye bagagefabrik i kælderniveau, og den nuværende Bagagefabrik 2 skal ombygges til et centralt screeningsområde for at kunne dække de fremtidige behov for screening i forhold til både EU-lovgivningen og screeningskapacitet. 

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website