MT Højgaard valgt som totalentreprenør til byudviklingsprojektet Vinge ved Frederikssund

23. juni 2017


Frederikssund Kommune har igangsat udviklingen af centrum i byen Vinge. AP Ejendomme er sammen med MT Højgaard valgt til at udvikle området, hvor MT Højgaard i totalentreprise skal stå for blandt andet infrastruktur, S-togstation, OPP-projekt og opføre almene boliger for boligselskabet Domea. De betingede entreprisekontrakter har en samlet værdi af 590 mio. kr.

Vil du vide mere?
kontakt os

Frederikssund Kommune har igangsat udviklingen af centrum i byen Vinge. AP Ejendomme er sammen med MT Højgaard valgt til at udvikle området, hvor MT Højgaard i totalentreprise skal stå for blandt andet infrastruktur, S-togstation, OPP-projekt og opføre almene boliger for boligselskabet Domea. De betingede entreprisekontrakter har en samlet værdi af 590 mio. kr.

Byudviklingsprojektet Vinge er beliggende øst for Frederikssund. Byens centrum opføres i to etaper og omfatter i alt 183.860 kvadratmeter bebyggelse. Infrastrukturopgaverne omfatter blandt andet terrænregulering, broer, veje og stier samt spildevand.

AP Ejendomme er bygherre for OPP-projektet, mens infrastrukturopgaver og station udføres for henholdsvis Frederikssund Kommune, Frederikssund Spildevand, Frederikssund Vand og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Endelig er Boligselskabet Domea bygherre på 10.000 kvadratmeter almene boliger.

- Byen Vinge er et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et samlet areal på 370 hektar, som vi ser frem til at samarbejde med Frederikssund Kommune, AP Ejendomme og de øvrige parter om. Projektet giver os mulighed for at involvere MT Højgaards stærke kompetencer tidligt og i samarbejde med projektets parter udtænke og indarbejde de mest attraktive løsninger for Vinges beboere at leve og arbejde i, siger Jesper Nordby, koncerndirektør i MT Højgaard.

Byudviklingsprojektets kompleksitet betyder, at det samlede aftalekompleks mellem Frederikssund Kommune, AP Ejendomme og MT Højgaard er betinget af forhold, som primært vedrører de overordnede rammer for byudviklingen. Disse forhold skal afklares over den kommende periode.

De første arbejder forventes påbegyndt i september 2017, og aflevering forventes i marts 2021.

Opgaven vil have positiv virkning på MTH GROUPs omsætning og resultat for 2017 og frem, men giver ikke anledning til at ændre de tidligere offentliggjorte forventninger til 2017.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket indebærer, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra forventningerne.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website