Hvor der er vilje, er der plads til praktikanter

20. januar 2015


Det kan lade sig gøre at finde plads til de unge i byggeriet uden tvang. Det viser MT Højgaard, som sammen med bygherre og underentreprenører har skabt et stort antal lære- og praktikpladser på et boligrenoveringsprojekt i Albertslund.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Fredag eftermiddag var der fest i Albertslund. Sammen med bygherren BO-VEST havde MT Højgaard inviteret underentreprenører og deres lærlinge og elever til en fælles fejring af de mange ekstra jobs, det er lykkedes at skaffe på renoveringsprojektet af rækkehusene i Albertslund Syd. Hidtil er der etableret i alt 75 ekstra jobs af kortere eller længere varighed på den 150 mand store plads. Det dækker primært over lærlinge og praktikanter, men der er også skabt stillinger med andre funktioner end uddannelse.

- Det har krævet en stor indsats fra mange sider at nå så langt, og det fortjener at blive fejret. Alt er foregået ad frivillighedens vej, men tingene sker ikke af sig selv. Sammen med bygherren satte vi fra starten en ambitiøs målsætning om at skaffe ekstra jobs, og vi har kørt et meget struktureret forløb gennem hele byggeprojektet, siger Helle Bro Krogen, direktør i MT Højgaard med ansvar for HR.

Bredt samarbejde

Det er MT Højgaard, der i tæt samarbejde med BO-VEST har drevet processen, som blev indledt med en workshop for underentreprenørerne, Jobcenter Albertslund, EUC og Albertslund Boligsociale Center. Undervejs i det to et halvt år lange renoveringsprojekt har der været afholdt opfølgningsmøder hver fjortende dag. MT Højgaard har desuden haft en medarbejder fast tilknyttet som facilitator på praktikprojektet i hele byggefasen. Alt sammen for at sikre et maksimalt antal praktikpladser.

- Vores erfaring er, at det er helt afgørende at holde fokus på at skaffe lærlinge- og elevpladser under hele byggeforløbet. Ellers går det i glemmebogen, og man får ikke udnyttet de muligheder for at skaffe ekstrajobs, som opstår i takt med, at de enkelt fagområder inddrages i byggeprojektet, siger Helle Bro Krogen.

Også bygherren er godt tilfreds med de mange praktikpladser.

- Vi er utroligt stolte over at have været med til at beskæftige dette antal praktikanter. Uddannelse er en yderst vigtig opgave for samfundet, og vi bør alle tage del i at løfte den opgave. Det ligger i BO-VESTs DNA at være med til dette, og det er heldigvis en holdning, vi deler med vores samarbejdspartnere, siger Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør i BO-VEST, der også mener, at samarbejde mellem parterne er vejen til at opnå succes.

- Vi som bygherre kan ikke gøre det her alene. Det er helt afgørende, at alle trækker i samme retning. I Albertslud Syd har vi fået skabt resultater, fordi alle - EUC Sjælland og Jobcenter Albertslund, MT Højgaard og alle underentreprenører - og har givet opgaven med at skabe praktikpladser et særligt fokus, siger han.

Frivillighed og fælles målsætninger

På projektet i Albertslund har MT Højgaard brugt underentreprenører til en del af det udførende arbejde, og virksomheden har her oplevet stor opbakning til at tage imod de unge. I opstarten var der dog en del usikkerhed i forhold til regler og muligheder. Dem har MT Højgaard hjulpet med at afklare, hvorefter det gik som planlagt med at nå den fælles målsætning.

På baggrund af erfaringerne fra Albertslund og andre byggeprojekter har MT Højgaard dokumenterbare erfaringer med, at man bedst skaber praktikpladser, når bygherrer og de udførende i fællesskab definerer målsætninger frem for ensidige krav om en bestemt procentdel lærlinge.

- Byggebranchen har altid bidraget til at skaffe praktikpladser, og vi gør det med glæde. Det er jo i branchens egen interesse. Vi oplever også, at den nuværende udvikling i lærlingetallet i fremtiden vil blive en udfordring. Så det er helt rigtigt af politikerne at sætte fokus på området, men vi mener, at opgaven løses bedst ad frivillighedens vej. Faktisk er det overraskende, hvor mange praktikpladser vi kan skabe, når vi arbejder sammen. Og når entreprenørerne selv er med til at afklare, hvor mange lærlinge projektet kan bære, sikrer vi, at de unge mennesker får et ansvarligt lærlingeforløb, hvor kvaliteten er høj, og hvor de får en solid ballast med i deres uddannelsesforløb, siger Helle Bro Krogen fra MT Højgaard.

Den samlede arbejdsstyrke på renoveringsprojektet af rækkehusene i Albertslund Syd er på 150, hvoraf 40 er praktikpladser, og 35 er unge i mesterlære. Praktikpladserne er fordelt på arbejdsområderne murer, tømrer, maler, gartner, anlæg, beton, tagdækning og byggeledelse.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website