Nyt plejecenter og sundhedshus skaber byliv i Albertslund

9. december 2015


MT Højgaard har overdraget et 23.000 m2 stort plejecenter og sundhedshus til Albertslund Kommune. Byggeriet, der har JJW Arkitekter og Schmidt Hammer Lassen som arkitektrådgivere med Schønherr som landskabsarkitekter, bliver et nyt samlingspunkt i Albertslund Midtby og indeholder pleje- og ældreboliger, sundhedshus, detailhandel og parkeringskælder.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Et 11 etager højt tårn er nu et nyt vartegn i Albertslund Kommune. Tårnet er en del af det nye plejecenter og sundhedshus, og byggeriet indeholder 108 nye pleje- og ældreboliger, mens sundhedshuset blandt andet rummer genoptræningsfaciliteter, sygeplejeklinikker, klinikfaciliteter til praktiserende læger samt en offentligt tilgængelig café. I stueetagen har Kvickly en stor dagligvarebutik, og de mange forskellige funktioner medfører, at det bliver et aktivt hus i hovedparten af døgnets vågne timer.

Digitale redskaber har gjort processen smidig

MT Højgaard er totalentreprenør på projektet, og koncerndirektør Jesper Nordby fra MT Højgaard fremhæver det gode samarbejde med Albertslund Kommune.

- Vi har kørt en proces, hvor vi har haft åbenhed om økonomien, og det betyder, at vi har kunnet opfylde en lang række af de brugerønsker, der er opstået undervejs. Det er utraditionelt at have den type åbenhed med en offentlig bygherre, men her er Albertslund Kommune gået forrest, og det medfører langt større tilfredshed både for os udførende og for de fremtidige brugere, når vi hele tiden er i dialog om, hvor vi får mest kvalitet for pengene, siger Jesper Nordby.

MT Højgaard har gjort god brug af digitale værktøjer til at håndtere ændringerne. Med MT Højgaards VDC-software (Virtual Design and Construction) er det muligt at simulere hele byggeprocessen og se, hvad ændringsønsker betyder for tidsplan og økonomi.

- At vi allerede meget tidligt i processen fik en forventningsafstemning på plads betød, at projektet er forløbet gnidningsfrit. Det har givet en rigtig god kommunikation og et godt samarbejde med en topprofessionel byggeorganisation. Vi har kunnet optimere byggeriet efter vores behov i forhold til logistik, funktioner og økonomi, siger Niels Carsten Bluhme, direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund Kommune.

At skabe byliv i forstæderne 

Ole Hornbek er leder af By & Bolig hos JJW Arkitekter, der er arkitektrådgivere på projektet og blandt andet har været ansvarlige for programmering, brugerinddragelse og projektering. Han ser byggeriet som et foregangsprojekt.

- Albertslund plejeboliger og sundhedscenter understreger, at byudvikling og byggeri er to sider af samme sag. Byggeriet viser, hvordan man i de kommende år kan løfte pleje- og sundhedsområdet, samtidig med man skaber byliv i forstæderne. Jeg tror på, at fortætning, multifunktionalitet og aktive underetager er nogle af de bedste redskaber til at revitalisere de stationsnære områder i forstæder. Ved at fokusere benhårdt på samspillet mellem proces, økonomi og kvalitet er det i samarbejde med MT Højgaard og resten af holdet lykkes at skabe et bæredygtigt projekt, der opfylder 2020-energikravene uden at give køb på projektets arkitektoniske ambitioner. Vores ambition er, at det kombinerede bolig, sundheds- og detailhandelsprojekt bliver et naturligt og bæredygtigt samlingspunkt for hele kommunen, siger han.

Optimalt indeklima og udearealer 

Plejeboligerne og sundhedscenteret er både et hjem og en arbejdsplads. Derfor er der lagt vægt på, at skabe optimale forhold for både personale og beboere ved at fokusere på et optimalt indeklima. Forskning viser desuden, at adgang til grønne områder har en helende effekt på mennesker. Derfor er der i Albertslund Plejecenter og Sundhedshus indført et hierarki af grønne rum, der blandt andet rummer en træningshave. Der veksles mellem store taghaver, mindre fælles terrasser, helt intime private grønne rum og endelig et offentligt torv foran sundhedshuset. Alle beboere har adgang til et grønt fællesrum og fællesaltaner fra deres boliger. Byggeriet opføres som et lavenergiklasse 2020-byggeri, og samtlige materialer er nøje udvalgte, så de understøtter bæredygtighedsmålsætningen. 

Totaløkonomisk betragtning

Da hovedparten af en bygnings livscyklus-økonomi relaterer sig til drift og vedligehold, er der valgt solide og holdbare løsninger med lang levetid. Ved en målrettet projektering, konstruktionsberegning og risikoanalyse er der løbende taget stilling til miljøhensyn, økologiske tiltag, energibesparende foranstaltninger samt økonomiske og byggetekniske alternativer.

I forbindelse med afleveringen er der identificeret nogle revner på en del af den pudsede facade. Facadeleverandøren er i mellemtiden gået konkurs, og som en understregning af det gode forhold mellem MT Højgaard og Albertslund Kommune er parterne hurtigt blevet enige om en handlingsplan, hvor MT Højgaard udbedrer skaderne, nøje observerer udviklingen det næste år, og samtidig finder en permanent løsning, der sikrer huset både æstetisk og kvalitetsmæssigt.

Den 9. december er der officiel indvielse af sundhedshuset, mens de første plejehjemsbeboere flytter ind i begyndelsen af 2016.  

Fakta

Sundhedshus, bytorv, plejecenter, ældre- og akutboliger, Kvickly Supermarked med kontor og personalerum, P-plads terræn og kælder samt busholdeplads

  • Sted: Bytorvet, 2620 Albertslund
  • Bygherre: Albertslund Kommune
  • Samlet areal: 23.000 m2 – 108 plejeboliger heraf 15 ældreboliger og 12 flexboliger (3.300 m2), sundhedshus (3.739 m2), Kvickly (3.591 m2), 230 P-pladser
  • Totalentreprenør: MT Højgaard
  • Ingeniør: MT Højgaard Design & Engineering
  • Arkitekt: JJW Arkitekter, schmidt hammer lassen,
  • Landskab: Schönherr
  • År: 2011-2015
  • Energiklasse: 2020

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website