Nej til Banedanmarks forskelsbehandling i udbud

7. februar 2014


Stik imod en delkendelse fra Klagenævnet for Udbud har Banedanmark tildelt en større anlægskontrakt til en entreprenør, som ikke var prækvalificeret til opgaven. MT Højgaard og Züblin mener, at sagen er af så principiel karakter, at den vil blive ført videre.

Vil du vide mere?
kontakt os

Den 5. februar valgte Banedanmark at tildele kontrakten på entreprisen TP4 – Urban Tunnels til Per Aarsleff A/S. Det skete til trods for, at Klagenævnet for Udbud i en delkendelse den 28. januar havde slået fast, at Banedanmark i udbudsprocessen har overtrådt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved at lade Per Aarsleff A/S byde på opgaven, idet selskabet ikke var prækvalificeret som selvstændig juridisk enhed.

Udtalelsen fra de to landsretsdommere i Klagenævnet for Udbud er så entydig, at MT Højgaard og Züblin fører sagen videre. Først skal der komme en endelig afgørelse fra Klagenævnet for Udbud, hvilket forventes sidst på året. Herefter går sagen formentlig videre til Landsretten, og sandsynligheden taler for, at den vil ende i Højesteret, hvorfor der ikke kan forventes en endelig afgørelse de næste mange år.

- Da Banedanmark vælger at overhøre den entydige udtalelse fra de to landsretsdommere i Klagenævnet, og dermed ignorerer det danske klagenævnssystem, anser vi sagen af så principiel karakter, at vi er nødt til at bringe den videre for at få stadfæstet nogle klare retningslinjer for offentlige udbud. For det er bestemt heller ikke i samfundets interesse, at retningslinjerne for at byde på offentlige opgaver er uklare, kan gradbøjes – eller som i dette tilfælde forvaltes direkte mod Klagenævnets udtalelse, siger Torben Biilmann, administrerende koncerndirektør i MT Højgaard.

I forhold til den konkrete opgave var Per Aarsleff A/S prækvalificeret i joint venture med E Pihl & Søn A/S, som gik konkurs i udbudsprocessen. Det var således et interessentskab under navnet JV Pihl–Aarsleff – TP4 Urban Tunnel I/S, der var prækvalificeret, men efter konkursen lod Banedanmark Per Aarslev A/S byde alene. I delkendelsen fra Klagenævnet for Udbud lyder det blandt andet:

”Det er i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, hvis der accepteres deltagelse i et udbud med forhandling for en virksomhed, der ikke rettidigt har ansøgt om og/eller opnået prækvalifikation. Interessentskabet er en selvstændig juridisk person med egen retsevne, hvorfor interessentskabet hverken juridisk eller praktisk kan identificeres med Per Aarsleff A/S.”

– For os handler den her sag ikke så meget om den konkrete entreprise, og vi betvivler ikke Per Aarsleff A/S’ evne til at håndtere opgaven. Men vi og de andre bydende på opgaver af denne karakter bruger betydelige ressourcer på at udarbejde tilbuddet, så det kan løfte produktiviteten i samfundet. Processen omkring udbud skal derfor være kendetegnet af entydige krav til de virksomheder, der byder, og disse krav må ikke være uklare eller kunne ændres undervejs. Vi imødeser, at denne sag kan medvirke til at gøre udbudsreglerne klare og mere entydige, for det er desværre ikke første gang, at vi oplever uklarheder i de offentlige udbudssager. Det er med til at så tvivl om seriøsiteten af offentlige udbud, siger Torben Biilmann.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website