Afgørelse i klagesag om udbudsproces ved Metrocityringen

9. januar 2013


Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse i sagen mellem MET4-konsortiet og Metroselskabet. Afgørelsen er faldet ud til Metroselskabets fordel.

Vil du vide mere?
kontakt os

MET4 bestående af MT Højgaard, E. Pihl & Søn, Züblin og Hochtief indbragte sagen for klagenævnet i slutningen af 2010, da konsortiet ikke mente, at udbudsreglerne i forbindelse med byggeriet af Metrocityringen var overholdt.

─ Jeg er naturligvis skuffet over udfaldet af sagen, men jeg er tilfreds med, at afgørelsen nu er truffet, så vi kan blive klogere på, hvordan reglerne skal forstås, siger Torben Biilmann, MT Højgaards administrerende koncerndirektør.

For MT Højgaard handlede sagsanlægget primært om at få afdækket uklarheder i reglerne.

─ Vi udfører forskellige andre opgaver i forbindelse med anlæggelsen af Cityringen, og Metroselskabet er stadig en god kunde. Sådan en sag handler ikke om vindere og tabere, men om at vi i de store bygge- og anlægsvirksomheder allokerer mange ressourcer i form af penge, fokus og mandetimer på de store udbud. Det gør vi gerne, for sådan er vilkårene i branchen, men vi er nødt til at have klare og tydelige spilleregler, så alle byder på lige vilkår, siger Torben Biilmann.

Han forventer, at klagenævnets afgørelse vil få indflydelse på fremtidige udbud på det danske bygge- og anlægsmarked.

─ Vi er med afgørelsen kommet tættere på, hvordan vi skal fortolke rammerne for udbud af denne art. Afgørelsen indikerer, at rammerne er lidt bredere, end konsortiets parter havde antaget, og den viden skal vi selvfølgelig bruge aktivt i fremtidige udbud, siger Torben Biilmann.

Kort om sagen

MET4 klagede i december 2010 til Klagenævnet for Udbud over, at Metroselskabet havde tildelt opgaven med at grave tunneller og bygge stationer til Cityringen til italienske Salini. Klageskriftet indeholdt i alt ni punkter, som kan sammenfattes i tre overordnede punkter:

  1. Brud på udbudsreglerne
  2. For ensidigt fokus på her-og-nu prisen
  3. Bekymring for håndteringen af undergrunden i København

Klagenævnet for Udbud har ikke givet MET4 medhold i nogle af de ni punkter.

Kontakt

MT Højgaard 

+45 7012 2400

mail@mth.dk

 
Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website