MT Højgaard tilpasser forretningen

30. oktober 2012


MT Højgaard styrker konkurrenceevnen med slankere organisation og lavere omkostninger.

Vil du vide mere?
kontakt os

Lige som andre virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har MT Højgaard i de senere år mødt store udfordringer, som har medført markant forringede resultater. Gennem en række initiativer er ledelsen i gang med at vende udviklingen, så virksomheden igen bliver lønsom.

- Siden marts har vi justeret markedsstrategien, blandt andet ved at udvælge vores projekter mere omhyggeligt og sammensætte porteføljen af projekter, så de passer til vores kompetencer og ønskede risikoprofil. Det betyder færre projekter og dermed også behov for færre medarbejdere i såvel drift som støttefunktioner, siger MT Højgaards konstituerede adm. koncerndirektør Jørgen Nicolajsen.

Samtidig øges effektiviteten og konkurrenceevnen ved at nedbringe MT Højgaards og dermed også koncernens generelle omkostninger, blandt andet ved at effektivisere og reducere interne processer. På denne baggrund har MT Højgaard de sidste måneder nedlagt 150 stillinger. Alle berørte medarbejdere orienteres i løbet af dagen.

- Det er ærgerligt at se dygtige medarbejdere forlade virksomheden. Og jeg har stor forståelse for, at det for hver enkelt af de berørte medarbejdere er en uønsket og vanskelig situation. Men det er nødvendigt at tilpasse organisationens ressourcer til det omfang og de typer af opgaver, som vores kunder efterspørger og forventes at efterspørge fremover, siger Jørgen Nicolajsen.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website