I MT Højgaard Danmark bygger vi både på land og i vand, når vi udfører anlægsarbejde. Vi skaber store infrastrukturprojekter som forbindelsen mellem Ringsted og Femern og motorvejsbroen over Gudenåen. Vi indgår i jord- og ramningsprojekter som Bestseller og vores eget hoveddomicil. Derudover varetager vi talrige projekter inden for vandbygning og opførelse af råhuse. 

Beton og betonrenovering

Vi sætter vores kompetencer inden for anlægsbeton og betonrenovering i spil, når vi udfører og renoverer broer og bropakker over hele landet. Her giver kombinationen af dygtige faglærte håndværkere og mange års erfaring værdi for vores kunder, når de skal anlægge dalbroer og rammebroer eller har et ønske om at hæve nuværende broer.    

Vi udfører også betonentrepriser på hospitaler, datacentre og andre typer af projekter, hvor vi kan gøre en forskel og ofte i forbindelse med jordarbejder. Vores størrelse betyder, at vi har ressourcer og kompetencer til selv at udføre totalentrepriser, men vi indgår også gerne som underentreprenør både på større og mindre opgaver.  

Inden for anlægsbeton er vi kendt for store projekter som jernbaneforbindelsen mellem Ringsted og Femern, eller Motorvejsbroen over Gudenåen, men vi har kompetencer og materiel til at udføre gode løsninger på alle størrelser projekter. 

Kontakt

Sektionsdirektør Niels Holm Mikkelsen: 3038 9701

Byggegruber og ramning

Vi har kompetencerne og udstyret til at designe og udføre byggegruber på dansk grund. Det har vi gjort, da vi udførte Bestsellers domicil til mere end 800 medarbejdere ved havnen i Aarhus, og da vi udførte Moesgaard Museum i Højbjerg ved Aarhus. Som en del af museumsentreprisen udførte vi både byggegruben og rammede de lange stålpæle. Helt generelt udfører vi oftest byggegruber i forbindelse med store betonopgaver, havneudbygninger og lignende.  

Ramningsopgaver gennemfører vi typisk i sammenhæng med andre opgaver, som vi får inden for byggeri. For nylig har vi for eksempel stået for ramningen på vores egenudviklede boligprojekt Hummeltoftevej i Virum under hensyn til den rette dimensionering, kommunale godkendelser, korrekt skiltning, varsling af naboerne og vibrationsmålinger. Med vores støjsvage rambuk har vi også rammet en stor permanent ankerspuns ved en rampe på en jernbanebro i Næstved, der er del af forbindelsen mellem Ringsted og Femern.   

Vi udfører vores arbejder inden for byggegruber og ramning både i total-, hoved-, og fagentrepriser. Blandt andet har vi for nylig udført en fagentreprise på et boligprojekt i København, hvor vi rammede en større mængde funderingsbetonpæle. 

Kontakt

Sektionsdirektør Niels Holm Mikkelsen: 3038 9701

Industri og energi

Vi anvender mange års erfaring inden for industri- og energiopgaver, når vi udfører opgaver inden for blandt andet rensningsanlæg og biogasanlæg. Vores dygtige specialister og store fleksibilitet betyder, at vi i dag kan udføre de fleste entrepriser inden for industri og energi.   

Det har vi vist de seneste år, hvor vi blandt andet har udført en ny pumpestation på Kløvermarken og glidestøbt en 104 meter høj betonskorsten til biomasseanlægget i Lisbjerg. Tidligere har vi også bygget en fire kilometer lang fjernvarmetunnel 30 meter under det centrale København og udvidet rensningsanlægget på Lynetten.     

På denne type opgaver har vi blandt andet kunne sikre en høj kvalitet i afleveringen takket være vores store og dedikerede egenproduktionsafdeling, der er gearet til at varetage lignende opgaver i fremtiden.  

Kontakt

Sektionsdirektør Niels Holm Mikkelsen: 3038 9701

Infrastruktur

Vi har mange års tradition for infrastrukturopgaver, og vi hjælper fortsat offentlige kunder med at forbinde mennesker over hele Danmark. På Sjælland udfører vi i alt 56 jernbanebroer, som del af forbindelsen mellem Ringsted og Femern, og derudover har vi for få år siden udført et kontrol- og vedligeholdelsescenter til Cityringen. I Jylland har vi inden for de sidste par år udført en motorvejsbro over Gudenåen og stået bag en lang række vandbygningsprojekter.  

Vores opgaver med at anlægge kilometervis af broer og veje har givet os den fornødne erfaring til at lykkes med opgaverne, og vi kan trække på tunge ingeniørkompetencer til at give de rigtige forudsætninger for alle vores infrastrukturprojekter.  

Arbejdsmiljøet på vores entrepriser inden for infrastruktur, lever altid op til gældende danske standarder, og hvis det ønskes, kan vi også leve op til skærpede internationale krav på udvalgte arbejdsmiljøområder, hvilket vi allerede gør i dag for flere store internationale bygherrer.   

Kontakt

Sektionsdirektør Niels Holm Mikkelsen: 3038 9701

Parkeringshuse i stål

Vi bygger parkeringshuse i stål i tæt samarbejde med Astron Steel Buildings. Når vi anvender stål, kan vi bygge både hurtigt og fleksibelt. Stål har desuden en slankhed i materialet, der giver et mindre tungt udseende, end du ser på klassiske betonparkeringshuse.  

Hvis kunden ønsker det, kan vi bruge brugte stålelementer, som nemt kan genanvendes efter behov. Stålet kan hurtigt vristes fra hinanden og bruges i en anden sammenhæng.  
Denne tilgang kan give parkeringshuset et mere bæredygtigt aspekt, samtidig med, at du ikke går på kompromis med udseendet.   

I Roskilde har vi bygget et parkeringshus for Roskilde Kommune med udgangspunkt i en transparent dialog om tid og økonomi. Råhuset blev bygget på tre måneder.

Kontakt

Sektionsdirektør Niels Holm Mikkelsen: 3038 9701

Vandbygning

I over ti år har vi udviklet kompetencer til at løse både store og små vandbygningsarbejder, og i dag er vi en af de førende virksomheder på området i Danmark. Vi udfører:  

  • Færgeterminaler 
  • Lystbåde- og industrihavne 
  • Dok- og kajanlæg 
  • Moler  
  • Havnebade 
  • Duc d´alba  
  • Kystbeskyttelse og klimasikring 

Vi kan løse disse opgaver, fordi vi har det rette specialudstyr såsom flåder med hydrauliske benhejs, wiremaskiner, GPS-styrede gravemaskiner og nedbringningsudstyr som vibratorer og hamre. Derudover har vi en dygtig medarbejderstab med faglærte håndværkere, der har mange års erfaring med vandbygning og kan føre de rette løsningsmetoder ud i livet.  

Disse kompetencer har vi sat - og sætter fortsat - i spil på talrige opgaver, såsom en færgeterminal til Molslinjen, tre færgelejer i det Sydfynske øhav, et promenadeanlæg i Sønderborg samt vandbygningsrenoveringer både i Kalundborg og på Livø.  

Behovet for kystsikring kan komme til at stige de kommende år, og her kan vi også byde ind takket være vores erfaring med at skabe fysiske barrierer mod elementernes rasen i færgehavne. 

Kontakt

Afdelingsdirektør Jimmy Laursen: 2270 3016

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website