Ny strategi skal styrke MT Højgaard Danmarks konkurrenceevne og lønsomhed

2. september 2020


MT Højgaard Danmark lancerer i dag en ny strategi for yderligere at styrke konkurrenceevnen på kort sigt og sikre en langsigtet, bæredygtig udvikling.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Målsætninger med strategien

Den nye strategi skal skabe et stærkt og sammentømret MT Højgaard Danmark med afsæt i en stærkere projektkultur, mere ensartet projektstyring samt slanke og effektive støttefunktioner, der bidrager til projekteksekveringen. MT Højgaard Danmark skal være en entreprenørvirksomhed med skærpet fokus på projekteksekvering og produktion, og organisationen skal tilpasses den konkrete ordrebeholdning frem for de overordnede markedsmuligheder.

”Der er sket klare fremskridt i MT Højgaard Danmark. Driften og produktionen er stabiliseret, ordreporteføljen er sundere, og i første halvår leverede vi et lille positivt driftsresultat. Med den nye strategi sætter vi yderligere fart på forbedringerne. Vi skal skabe en bæredygtig og velindtjenende virksomhed. Vi har dybt engagerede medarbejdere, et godt navn og tårnhøj faglighed, og de styrker skal for alvor bringes i spil ude på byggepladserne,” siger Carsten Lund, administrerende direktør i MT Højgaard Danmark.

Centrale målsætninger med strategien frem til og med 2022: 

  • En stærk og faglig projektkultur med ejerskab og ansvar helt ude på projektet
  • Fokus på Bæredygtighed - Svanemærkede boliger og bæredygtighedscertificeringer
  • Vinde markedsandele inden for anlæg og renovering
  • Fortsat fremgang i nybyggeri og flere mindre projekter
  • Høj kundetilfredshed 
  • Høj medarbejdertilfredshed
  • En sikker arbejdsplads med en lav ulykkesfrekvens
  • Mindst 10 løbende ramme- eller samarbejdsaftaler med kunder

Som led i transformationen indfører MT Højgaard Danmark per 1. oktober 2020 en ny projektorienteret organisation.

”Vi skal skabe en enklere forretning med klart projektejerskab i sektionerne. Projekterne er vores DNA. Beslutningerne skal ligge så tæt på marked og kunder som muligt. Vi skal bruge færre kræfter på interne rutiner, så vi kan fokusere på kunderne, styrke konkurrenceevnen og tilpasse omkostningerne til aktivitetsniveauet nu og i den nære fremtid. Det betyder desværre også, at vi er nødt til at tage afsked med dygtige medarbejdere som en del af transformationen,” siger Carsten Lund.

Tilpasningen af organisationen vil blive gennemført den 7. september.

Om MT Højgaard Danmark

MT Højgaard Danmark er nu en selvstændig enhed, der varetager MT Højgaard-koncernens aktiviteter inden for byggeri, anlæg og infrastruktur i Danmark. Forretningsenheden har mere end 100 års erfaring inden for boliger, sygehuse, uddannelsesinstitutioner, erhvervsbyggerier, veje, broer og hele byrum. MT Højgaard Danmark bliver udskilt som selvstændig virksomhed senest ved årsskiftet 2020/21.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website