Vi skal udføre hovedentreprise på Aalborg Universitet

16. juli 2019


Bygningsstyrelsen har valgt os som hovedentreprenør på Science & Innovation Hub til Aalborg Universitet. Samarbejdsmodellen New Partnering skal bidrage til at styrke Bygningsstyrelsens projektgennemførelse til aftalt tid, økonomi og kvalitet.

Vil du vide mere?
kontakt os

Hovedentreprenør på AAU Science & Innovation Hub bliver MT Højgaard. Projektet blev udbudt i januar 2019 i samarbejdsmodellen "New Partnering – Hovedentreprise", som er en tillidsbaseret samarbejdsform baseret på dialog og åben interessevaretagelse.

Formålet er først og fremmest at styrke Bygningsstyrelsens projektgennemførelse i forhold til at overholde den aftalte tid, økonomi og kvalitet. Styrelsen har allerede gode erfaringer med at anvende New Partnering i forbindelse med totalentreprisen for den nye arkitektskole i Aarhus.

Tror fuldt og helt på modellen 

Bygningsstyrelsen har for nylig udsendt en pressemeddelelse om tildelingen. Heri forklarer de, at vi blev prækvalificeret til at byde sammen med Per Aarsleff og Hoffmann, og vi vinder opgaven, fordi vi på overbevisende vis har demonstreret, at vi har sat os ind i samarbejdsmodellen og kan varetage projektets kompleksitet og problemstillinger.

New Partnering er grundlæggende skruet sådan sammen, at entreprenørens overskud afhænger af en incitamentsstruktur, som giver entreprenøren en bonus for hvert incitament, der opfyldes – eksempelvis på fastsatte målkriterier for tid, økonomi og kvalitet. Vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup siger:

- MT Højgaard har været ekstra modige og har i høj grad vist, at de er motiveret til at indgå i et gensidigt og tillidsfuldt samarbejde. Generelt har markedet taget rigtig godt imod vores samarbejdsmodel. Der har været stor interesse for udbuddet, og de bydende har forholdt sig positivt til de tanker, vi har lagt frem. Vi kan se, at vi har ramt et helt rigtigt strategisk fokus hos relevante aktører på markedet, hvor der ikke kun skal konkurreres på pris, men også på værdiskabelse og det robuste projekt.

(Visualisering: COBE)

(Visualisering: COBE)

Vores seniorprojektchef Lasse Sloth Andersen siger:

- Vi er utrolig glade for at have vundet sagen. Projektet passer godt ind i vores ideologi om tidlig involvering af entreprenørerne. New Partnering er et spændende tiltag samt et stort og nødvendigt skridt i en retning mod at skabe den ideelle udbudsform, hvor gennemsigtighed, tillid, kvalitet og ikke mindst et retvisende byggebudget går op i en højere enhed. Modellen betyder, at kompetencerne på tværs af bygherre, rådgiver og entreprenør bliver udnyttet bedst muligt, og omsat til værdi i byggeriet.

Projektet går nu ind i en udviklingsfase, hvor Bygningsstyrelsen sammen med MT Højgaard og totalrådgiveren COBE skal udvikle og færdigprojektere projektet, inden spaden sættes i jorden medio 2020.

AAU Science & Innovation Hub bliver et knudepunkt for tværvidenskabelig forskning, innovation og entreprenørskab på Aalborg Universitet. De 8.500 m2 nye lokaler forventes taget i brug i 2022. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer 100 mio. til byggeriet.

Læs mere om projektet og samarbejdsmodellen på Bygningsstyrelsens website.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website