Samarbejdsteam skal opføre ny forskningsbygning på DTU

2. januar 2017


Når DTU Lyngby Campus skal opføre en ny 9.800 kvadratmeter stor forsknings- og laboratoriebygning, bliver det MOE, Christensen & Co. Arkitekter og MT Højgaard, der skal projektere og stå for udførelsen af det nye byggeri.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Projektet blev udbudt i konkurrencepræget dialog, af DTU’s bygherreafdeling til tre prækvalificerede teams, som gav deres bud på projektstyring, organisation og løsningsforslag for at få byggeriet i mål, og det blev vores samarbejdsteam, der har fået tildelt opgaven. Ved tildelingen har DTU lagt specielt vægt på teamets evne til at styre og optimere projektering, planlægning og udførelse. Desuden vises der er stor forståelse for, at de relevante kompetencer, herunder entreprenører, har været inddraget og udnyttet i forbindelse med løsningsforslaget.

- Vi har i vores tilbud vist, hvordan vi bygger digitalt, før vi bygger i virkeligheden, hvordan vi vil organisere projektet og hvordan vores projektstyringsdel fungerer. Projektet giver os mulighed for at involvere MT Højgaards stærke kompetencer tidligt og i samarbejde med bygherre og rådgiver være med til at udtænke og indarbejde alle de løsninger, der er bedst for byggeriet fra starten, siger Karsten Bak, der er projektleder i MT Højgaard. 

Ligeværdig dialog

Det er en samarbejdssag, hvor DTU efter tildeling beslutter om projektet skal overgå til udførelse i en hoved- eller totalentreprisekonstellation. Projektet har en targetsum for totalentreprisen på 270 mio. kr. 

- Tilbudsprocessen har været kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem MT Højgaard, MOE og Christensen & Co. Arkitekter. Dette sikrer, at DTU får en ny forskningsbygning, hvor arkitektur, økonomi og tid hele tiden støtter op om hinanden. Dette tætte samarbejde glæder vi os nu til at videreføre sammen med DTU, siger Michael Christensen, der er kreativ direktør og stifter i Christensen & Co. Arkitekter.

Virksomhederne har tidligere arbejdet sammen på flere store sager, og det er et stærkt team der hver for sig har opført byggerier på DTU Lyngby Campus.

- Ved at have et tæt, respektfuldt og professionelt samarbejde mellem rådgiver, bygherre og entreprenør skabes de bedste byggeprojekter. Derfor er vi rigtig glade for, at DTU har udbudt projektet i konkurrencepræget dialog, da det giver mening at starte en respektfuld dialog med alle parter så tidligt som muligt, siger Karsten Bak. 

MOE har blandt andet været ingeniør på en af DTU’s nye, store forskningsbygninger, hvor fleksible laboratorieløsninger har været gennemgående i bygningen. 

- En forskningsafdeling kan ændre sig meget hurtigt, og derfor er det vigtigt, at bygningen kan tilpasses, når behovene ændrer sig. Bygning 30X vil være karakteriseret ved at være foranderlig for fremtiden blandt andet med ringventilation, der gør det nemt at lave nye tilslutninger, når behovet opstår. Vi ser meget frem til at forsætte arbejdet med denne type fremtidssikrede løsninger, siger Erik Krøll, der er projekteringsleder i MOE. 

Bygningen er i udbudsmaterialet kaldt 30X, men vil fremover få navnet bygning 310. Bygningen skal skabe bedre forskningsfaciliteter, der kan understøtte forskningen på de tre institutter DTU Energi, DTU Fysik og DTU Compute, og vil blive placeret i tredje kvadrant på DTU Lyngby Campus. Det forventes, at bygningen kan tages i brug i slutningen af 2019.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website