Fokus på sikkerhed har fået antallet af arbejdsulykker til at styrtdykke

5. januar 2015


Skarpt fokus på sikkerheden har reduceret MT Højgaards antal af arbejdsulykker i 2014 til under halvdelen af landsgennemsnittet i byggebranchen.

Vil du vide mere?
kontakt os

MT Højgaards medarbejdere høster nu frugterne af en målrettet indsats mod arbejdsulykker. Antallet af ulykker blandt de timelønnede medarbejdere er nedbragt fra godt 27 pr. en million arbejdstimer i 2013 til otte i 2014. Gennemsnittet på landsplan er godt 22 arbejdsulykker pr. million arbejdstimer. En ulykke tæller med i statistikken, når den resulterer i, at medarbejderen har fraværsdage som følge af ulykken, og MT Højgaards statistik dækker over i alt ti ulykker i 2014.

To arbejdsmiljøuger om året

MT Højgaard har i 2014 gjort en aktiv indsats for at reducere antallet af ulykker blandt andet ved at afholde to arbejdsmiljøuger. Her blev sat ekstra fokus på arbejdsmiljøet på alle byggepladser, der blev gået ekstra mønsterrunder, og alle medarbejdere så film produceret specielt til lejligheden om både fysiske og psykiske konsekvenser af en arbejdsulykke.

- Vi er glade for tallene og stolte af resultatet af vores indsats. Men vi intensiverer vores indsats yderligere, for vi vil have tallet endnu længere ned. Derfor er vi nu begyndt på en meget systematisk indsamling af information om såkaldte tæt-på-hændelser og observationer, hvor medarbejderne fra alle vores byggepladser registrerer episoder, der potentielt set kunne føre til en ulykke. Jo større viden vi har om, hvad der forårsager potentielt farlige situationer på alle vores byggepladser, desto bedre kan vi forebygge hændelserne og tage viden med os fra den ene byggeplads til en anden, siger QHSE Director Vinnie Sunke Heimann, der er ansvarlig for arbejdsmiljø, kvalitet og miljø i MT Højgaard.

Indsatsen har desuden medført, at Arbejdstilsynet i dag finder langt færre fejl på MT Højgaards arbejdspladser. Antallet af strakspåbud er faldet fra 22 i 2013 til otte i 2014.

Mønsteropgave med nul ulykker

Et mønstereksempel på et byggeri uden ulykker er MT Højgaards opførelse af etape S3 til Det Nye Universitetshospital, DNU, i Aarhus. På to andre DNU-byggefelter har MT Højgaard den 5. januar ikke registreret ulykker i hhv. 357 dage og 313 dage.

Den flotte statistik på MT Højgaards tre byggeopgaver på DNU har bidraget til, at Region Midt har nået målsætningen om at halvere antallet af arbejdsulykker på hele byggepladsen i forhold til landsgennemsnittet. Bygherrens ansvarlige for arbejdsmiljø og sikkerhed, Katrine Schimmelmann, roser MT Højgaards indsats på området.

- Etape S3 er et sjældent set flot byggefelt, hvor entreprenøren viser, at de også tager sikkerheden alvorligt, og hvor de lynhurtigt udbedrer forholdene, hvis der er optræk til problemer. Og når vi har en entreprenør, der er så professionel, så bliver det også nemmere for os at nå vores mål for sikkerheden og arbejdsmiljøet, siger Katrine Schimmelmann.

Forberedelser øger sikkerheden

Region Midt har gjort sig mange anstrengelser for at nå sikkerhedsmålet. Katrine Schimmelmann fortæller, at Rådgivergruppen DNU I/S, der har det daglige tilsyn med arbejdsmiljø og sikkerhed, allerede i projekteringsfasen forebyggede arbejdsulykker ved at rense projektet for alle kendte risici. Der er ansat tre sikkerhedsledere pr. byggefelt og en pr. storentreprise. Desuden skal hver eneste af de omkring 10.000 håndværkere, der gennem årene skal arbejde på den 100 hektar store byggeplads, gennemgå to timers sikkerhedsinstruktion, inden de begynder.

Anerkendende kontrol

Hos MT Højgaard er det projektleder Claus Ottow Jensen og de sikkerhedsansvarlige Christina Lund Lauritsen og Lone Nejlund, der sørger for et højt niveau på sikkerhedsområdet på DNU. De to sikkerhedsansvarlige kommer dagligt på byggepladsen og roser lige så gerne dem, der gør tingene rigtigt, som de påtaler det, der ikke dur.

Håndteringen af sikkerhedsopgaven sker som et led i et forskningsprojekt hos Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Her kalder forsker og psykolog Lars Peter Andersen MT Højgaards deltagelse i projektet for fremsynet.

- Man går normalt efter at finde fejl på en byggeplads, men det kan være demotiverende kun at fokusere på fejlene. Derfor er det også vigtigt at anerkende det, som håndværkerne gør godt og rigtigt. Og det, kan vi måle, har en positiv effekt, siger Lars Peter Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik.

Endnu mere arbejdsmiljø i 2015

Succesen med tiltagene over for arbejdsulykkerne i MT Højgaard bliver ifølge Vinnie Sunke Heimann fulgt op med nye arbejdsmiljøuger i 2015.

- Vores særlige indsats på sikkerhedsområdet er kommet for at blive. Når vi bliver endnu bedre til at forebygge ulykkerne, stiger arbejdsglæden, kvaliteten og produktiviteten i vores arbejde, siger den ansvarlige for arbejdsmiljø, kvalitet og miljø i MT Højgaard.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website