MT Højgaard Danmark høster gode erfaringer med strategiske partnerskaber sammen med Region Hovedstaden 

19. april 2023


Renoveringen af Danmarks største psykiatriske hospital, Psykiatrisk Center Sct. Hans er en af de opgaver, som MT Højgaard Danmark har udført i det strategisk partnerskab ”SammenHoldet” med Region Hovedstaden. SammenHoldet blev etableret i 2021, og de fire virksomheder i partnerskabet er MT Højgaard Danmark, Link Arkitekter, Rambøll og Kemp & Lauritzen. Vores fireårige kontrakt indeholder bygge- og renoveringsopgaver på regionens bygningsmasse for op imod 2,2 milliarder kroner. 

Vil du vide mere?
kontakt os

God idé både for bygherren og de udførende

Projektansvarlig Michael Helbæk Larsen har styret renoveringen af seks af hospitalets bevaringsværdige bygninger, som blev afsluttet i december 2022. Han er overbevist om, at partnerskabsmodellen er en virkelig god idé både for bygherren og de udførende. I stedet for at skulle lave aftaler med flere forskellige rådgivere og fagentreprenører har regionen nu mulighed for at anvende én indgang. 

”Det er en rigtig god model, specielt for det offentlige, fordi de kun skal gå ét sted hen og får det hele under en paraply med faste priser og timesatser. Derudover opererer vi med åben bog, så de ikke får nogle økonomiske overraskelser og kan stoppe projektet, hvis det bliver for dyrt. Det mener jeg, er en kæmpe fordel,” fastslår Michael. 

”Det er en rigtig god model, specielt for det offentlige, fordi de kun skal gå ét sted hen og får det hele under en paraply med faste priser og timesatser," siger Michael Helbæk Larsen.

Tidlig inddragelse og åben økonomi fastholder target-prisen

Partnerskabschef for SammenHoldet, Morten Pilebo, peger på, at med den tidlige inddragelse bidrager entreprenøren aktivt til at beregne projektets pris og risici og kan tilpasse projektet, så det rammer targetprisen. 

”Mange både offentlige og private bygherrer oplever, at budgettet skrider i projekteringsfasen. Ideen med at involvere entreprenøren tidligt er, at vi sørger for at sætte en pris, som vi kan holde hele vejen. Som styringsentreprenører har vi med andre ord indblik fra starten og vi sørger for at have fokus på target-prisen, så vi på den måde reducerer risici,” fortæller Morten Pilebo og tilføjer, at SammenHoldet bærer sine erfaringer fra et projekt til det næste, så regionen høster fordelen af den faste samarbejdspartners opsamlede erfaringer.

Derudover indarbejder vi langsigtede løsninger fra starten af de enkelte projekter for at sikre, dels at det ikke kommer til at koste ekstra, dels at løsningerne bliver af så høj kvalitet som muligt. 

"Ideen med at involvere entreprenøren tidligt er, at vi sørger for at sætte en pris, som vi kan holde hele vejen," siger Morten Pilebo.

Samarbejdsmodellen i spil på Psykiatrisk Center Sct. Hans

Renoveringen af Psykiatrisk Center Sct. Hans med et loft på 20 mio. kr. var ifølge Michael Helbæk Larsen et specielt projekt med en intensiv brugerinddragelse, hvilket kan være både bureaukratisk og dyrt. Men i samarbejde med Link Arkitektur og en repræsentant for Center for Ejendomme (CEJ) gik han meget lavpraktisk til værks.

Vi gennemgik rum for rum med brugerne for at afklare, hvor man kunne bevare fx det gamle gulv, og hvor der skulle lægges nyt. Så for hvert rum lavede vi en plan for at få ”flere mursten for pengene”. Det lykkedes faktisk, og det skyldtes i høj grad vores samarbejdsmodel. Vi har en anden tilgang til det, fordi vi ingen interesse har i at tjene så meget som muligt,” forklarer Michael, der er rykket videre til næste projekt i partnerskabet, som er nybyggede kontorfaciliteter til et forskningsprojekt.

Michael mener, at det er vigtigt for Region Hovedstaden, at SammenHoldet består af de samme nøglepersoner, som regionen er fortrolig med, fra projekt til projekt. Modellen sikrer også kvaliteten, fordi teamet udfører ordren efter de krav og designmanualer, der foreligger, hvilket ikke altid er tilfældet, når en medarbejder hos bygherren ringer til den lokale el-installatør. 

I begyndelsen af 2023 var der cirka 50 byggesager i partnerskabet. For MT Højgaard Danmarks vedkommende er det firmaets serviceafdeling, der udfører arbejderne, og de er meget bevidste om, at de arbejder for SammenHoldet og giver priser efter samme koncept om åben økonomi. Det samme gælder partnerne Rambøll, Link, og Kemp & Lauritzen. 

”Vi gennemgik rum for rum med brugerne for at afklare, hvor man kunne bevare fx det gamle gulv, og hvor der skulle lægges nyt. Så for hvert rum lavede vi en plan for at få ”flere mursten for pengene”, fortæller Michael Helbæk Larsen om projektet på Sct. Hans.

Omstilling kræver dialog

”Samarbejdsmodellen er en super god idé, men den er ikke bedre end de folk, der skal føre den ud i livet. Det er vigtigt, at de medarbejdere man udpeger både hos os og bygherren, selv kan se fordelen i modellen. Det kræver en omstilling hos bygherrens ansatte, at de ikke bare kan ringe til den lokale el-installatør, som de har brugt i 20 år, men skal henvende sig til MT Højgaard Danmarks projektansvarlige først for at få priser og sat arbejdet i gang,” fortæller Michael. 

Hans anbefaling er derfor, at fremtidige bygherrer helt fra starten – gerne i samarbejde med MT Højgaard Danmarks team – gør en indsats for at informere deres medarbejdere om de mange fordele, det strategiske samarbejde giver. 

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website