MT Højgaard Danmark skal opføre en ny ringvejsbro, der giver plads til naturen langs Gudenåen

5. juli 2021


En ny ringvejsbro over Gudenåen skal give bedre plads til dyre- og planteliv. MT Højgaard Danmark har vundet opgaven med at opføre den 420 meter lange bro for Silkeborg Kommune.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Den nuværende ringvejsbro over Gudenåen ved Silkeborg skal skiftes ud med en helt ny bro for at give bedre plads til naturen langs Gudenåens bredder. Den nye bro bliver hævet op i niveau med den eksisterende motorvejsbro og bliver med sine 420 meter ca. 360 meter længere end den gamle ringvejsbro. Projektet, der opføres i totalentreprise med Rambøll som rådgiver, har en anlægssum på ca. 110 mio. kr.

- MT Højgaard Danmark har en stærk tradition med at bygge broer. Ringvejsbroen er næsten en tro kopi af de to motorvejsbroer, som MT Højgaard Danmark har bygget i 2011-14 lige ved siden af. Så vi kender området, og vi ved, hvad der skal laves. Vi er glade og stolte over at få mulighed for at lave sådan et smukt ”hattrick”, siger afdelingsdirektør Henrik Olesen fra MT Højgaard Danmark.

Under den nye bro bliver der bedre plads til dyre- og planteliv i bredområdet.

Projektet er udformet med fokus på bæredygtighed - både i designet og i byggeprocessen.

Bedre plads til dyre- og planteliv

Den nye ringvejsbro er finansieret af en statslig bevilling fra Vejdirektoratet. Silkeborg Kommune har fået bevilliget penge til at bygge den nye ringvejsbro, fordi den nuværende bro udgør en barriere for planter og dyr, som lever i området. Den væsentlig længere nye bro giver plads til et nyt bredområde under broen med bedre plads til plante- og dyreliv langs Gudenåen. 

- Det har været vigtigt for Silkeborg Kommune at understøtte og forbedre den natur, der er i området i forvejen, samtidig med at vi løser udfordringen med dyrenes passage under ringvejs-broen. Natur og miljø er højt prioriteret i kommunen, hvilket også skal afspejle sig i vores projekter, siger projektleder Bente Rands Mortensen fra Vej og Trafik, Silkeborg Kommune.

Illustrationer: Rambøll

Bæredygtighed tænkt ind i design og byggeproces

Selve projektet er også udformet med højt fokus på bæredygtighed – både i designet og i byggeprocessen. Bæredygtighed var et vigtigt kriterie i tildelingen af projektet, og MT Højgaard Danmark har tænkt miljøet ind i alle aspekter af projektet.

- Vi går langt for at beskytte og tage hensyn til det omgivende miljø i byggeprocessen, blandt andet arbejder vi med at bevare træer i området. Broen er også designet, så vi ikke bruger flere ressourcer end nødvendigt fx har vi optimeret mængden af stål, som skal bruges i konstruktionen for at mindske projektets miljømæssige aftryk. I det hele taget prøver vi at minimere miljø- og CO2-belastningen, fortæller Henrik Olesen.

Han nævner blandt andet, at alt el brugt på projektet bliver indkøbt som grøn strøm, og at også materialer brugt på projektet så vidt muligt skal fremstilles ved hjælp af grøn energi.

Nye stiforbindelser

Udover selve broen omfatter projektet også omlægning af ca. 260 meter af Østre Ringvej på den sydlige side af broen og ca. 100 m. på den nordlige side af broen. Desuden skal MT Højgaard Danmark stå for nedrivning af den gamle bro og omlægning af stiforbindelser til de bløde trafikanter – både midlertidig under projektarbejdet og de permanente løsninger, når den nye ringvejsbro tages i brug.

Selve anlægsarbejdet går i gang i starten af august i år, og efter planen står den nye ringvejsbro færdig i efteråret 2023.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website