Til toppen

Rensningsanlæg, der betjener Københavns borgere, får to nye rådnetanke og et ristehus

På rensningsanlægget Lynetten bliver spildevandet fra København og de omkringliggende kommuner renset, og slammet bliver behandlet. Anlægget betjener omkring 1,2 millioner borgere i hovedstaden. MT Højgaard udvider rensningsanlægget, da kapaciteten på de eksisterende rådneanlæg er utilstrækkelig til at sikre, at alt spildevandsslammet kan udrådnes. Med de nye tanke følger en øget biogasproduktion, øget slamreduktion samt forbedrede slamafvandingsegenskaber.

Kontakt MT Højgaard, hvis du ønsker mere information
Kontakt os

Projektets detaljer

Projektets navn

Rensningsanlæg på Lynetten

Status

Afsluttet

Type

Erhverv, retail og industri , Jord, kloak og ramning

By

København

Kunde

Biofos

Samarbejds-partnere

Rambøll

Anlægget bliver udvidet med to rådnetanke bestående af 2.800 kubikmeter beton og 530 ton armering. Rådnetankene er 30 meter høje med en samlet kapacitet på 12.000 kvadratmeter. 

I 2014 indledte MT Højgaard arbejdet med at nedrive to eksisterende slamlagertanke og bygge to nye teknikkældre, samt to nye rådnetanke, der hver især har en kapacitet på 6.000 kubikmeter spildevand.

På Lynetten renses spildevandet fra København og de omkringliggende kommuner, og slammet behandles.

Overblik over hver enkelt konstruktionsdel

Området omkring rensningsanlægget er karakteriseret ved, at der er mange ledninger i terræn og helt op ad eksisterende bygninger, og arbejdet skal derfor udføres med stor forsigtighed.

Indledningsvis har vi revet vi to eksisterende slambehandlingslagertanke og diverse massivt armerede betonkonstruktioner ned for at gøre plads til det nye byggeri. Udover de to tanke og risteanlægget har vi etableret en trappe- og elevatorskakt, der giver adgang fra kælderen til toppen af rådnetankene, en stor kælderkonstruktion til pumper, vekslere og rørsystemer samt betontanke og brønde. 

Alle konstruktionerne, inklusiv armering og spændarmering, er blevet tegnet op i en 3D-model for at overskueliggøre byggeriet og de enkelte delkomponenter. Modellen har efterfølgende kunne overføres til iPads, som vi har brugt ude på byggepladsen til at skabe overblik over hver enkelt konstruktionsdel og zoome ind og ud i den.

De to rådnetanke er 30 meter høje med en samlet kapacitet på 12.000 m2.

Vietnam leverer 3D

Opgaven med rensningsanlægget er både stor og kompleks. Som et led i at gøre opgaven overskuelig har vores medarbejdere i Vietnam leveret tegninger, modellering og kollisionstest i 3D.

Ud fra 3D-modellen har vi blandt andet genereret en fil med geometriske specifikationer af hvert enkelt armeringsjern. Denne fil er efterfølgende blevet eksporteret direkte til leverandørens klippe-/bukkemaskine, hvorefter jernene er blevet leveret færdigtilpassede på byggepladsen. Ud fra modellen har vi også konstrueret klippe-/bukkelisterne og armeringstegninger til håndværkerne. 

Derudover har vi lavet udsnit i 3D-modellen, der illustrerer, hvordan armeringen skulle opbygges. Det har været en klar fordel, da konstruktionen indeholder ekstremt mange detaljer, som 3D-modellen på fin vis illustrerer.

 
Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website