Vi udfører lige så gerne store komplekse entrepriser som små og mindre serviceopgaver, og vi har alle fag indenfor dørene. I vores Egenproduktion og Byggeservice har vi tømrer-, snedker-, murer og maler samt alt indenfor jord og beton samt kloakering og fundering – ligesom vi har egne specialister indenfor stål.

Se vores renoveringsprojekter
klik her

Almennyttige boliger

Når materialerne er slidte, og levetiderne er opbrugte, så har vi kompetencerne til at gennemføre gennemgribende renoveringer til mindst mulig gene for beboere og lokalmiljø. Det gør vi løbende for almennyttige boligforeninger.

I Morbærhaven i Albertslund har vi for eksempel renoveret 1.063 ungdomsboliger på et projekt, der har stillet store krav til indretningen af byggepladsen og planlægningen af byggeprocessen. Sammen med bygherren har vi planlagt projektet ned til mindste detalje, hvilket har skabt tryghed og sikkerhed for beboerne i kvarteret.

I Åbyhøjgård ved Aarhus har vi også renoveret en række boligblokke, og 81 af de i alt 297 lejligheder er i den forbindelse blevet gjort handicapvenlige. Som det ofte er tilfældet, når vi renoverer, har der været et par overraskelser i forløbet, som skulle håndteres hurtigt og professionelt, og ikke engang da det til bygherrens og vores overraskelse viste sig, at der løb en underjordisk å under blokkene, stoppede det vores fremdrift. Udfordringen blev løst, elevatoren til de handicapvenlige boliger blev etableret, og renoveringen fortsatte og blev afsluttet uden tidstab. 

Sådanne renoveringsopgaver har vi løst for flere kunder på renoveringsprojekter som Tåstrupgård, Ravnkildevej, Ladegårdsparken og Skovgårdsparken.

Kontakt

Sjælland: Carsten Nielsen: 22700268

Jylland og Fyn: Lasse Sloth Andersen: 25586183

Byggeservice

Vores Byggeservice udfører alle former for specialopgaver indenfor kvalitetshåndværk og hjælper på en række mindre renoveringsopgaver i vores strategiske partnerskab med Region Hovedstaden. Vi udfører alt lige fra isætning af vinduer til restaurering af fredede bygninger. I Byggeservice har vi servicehåndværkere - tømrere, murere, betonarbejdere og malere, der er vant til at bruge en bred vifte af deres kompetencer. Her er kvalitet og kundefokus i højsædet.

Se en kort film om vores serviceopgaver her.

Kontakt

Morten Sander Dunch: 22709102

Egenproduktion

Vores egenproduktion indeholder blandt andet tømrerafdelingen, som er en af de største i landet. Vi arbejder i sammentømrede sjak, der kender hinanden, og udfører tømrer, murer- og apteringsopgaver i fag-, stor- og hovedentreprise på både nybyggeri og renovering. Vores kunder kender os for høj kvalitet og faglighed, og vi har mere end 100 års erfaring i at gennemføre et vellykket projekt til aftalt tid, pris og kvalitet.

Kontakt

Sjælland: Carsten Nielsen: 22 70 02 68

Jylland og Fyn: Lasse Sloth Andersen: 25586183

Erhverv og kontor

Vi gennemfører renoveringer for private bygherrer, der ønsker en solid samarbejdspartner til at renovere deres erhvervs- eller kontorbygninger. Vi har specialkompetencerne til at bidrage som totalentreprenør og stå for den samlede koordinering af renoveringsopgaven, men vi indgår også gerne som hoved- eller fagentreprenør.

Hvis bygherren ønsker det, har vi kompetencerne og erfaringen til at gennemføre renoveringen efter bæredygtige principper.

Blandt eksemplerne på vores arbejde de senere år finder du Knud Højgaards Vej 9, som vi ombyggede fra storrumskontor til cellekontorer for PFA Ejendomme. Derudover har vi renoveret Arosgården i Århus, hvor vi brød de eksisterende kontorer på fem etager ned, og bortskaffede gulve, indvendige vægge, lofter, toiletter mm. Efterfølgende stod vi med en rå skal, som vi har bygget op igen til flotte kontorer.

Kontakt

Sjælland: Carsten Nielsen: 22 70 02 68

Jylland og Fyn: Lasse Sloth Andersen: 25586183

Offentlige byggerier

Vi løser renoveringsopgaver som sygehuse, skoler og broer for offentlige kunder, der ønsker en solid samarbejdspartner med specialkompetencer inden for renovering.

På Gasværksvejens Skole i København har vi gennemført en omfattende PCB-sanering og renovering af skolen, hvor der var blevet konstateret sundhedsskadelige biphenyler i alle fuger mellem betonelementerne. Renoveringen betød, at skolen fik forbedret indeklimaet, ny belysning og ventilation samt nye overflader i alle lokalerne.

Et andet offentligt byggeri vi har renoveret, er Det Nye Universitetshospital i Skejby. Som del af det samlede projekt renoverede og ombyggede vi også 50.000 m2 af den eksisterende bygning, så den kunne blive ordentligt integreret med det nye byggeri. Renoveringen indebar nye indervægge, nye døre og nyt gulv. Derudover blev bygningerne malet, og vi satte nye lofter op.

Kontakt

Sjælland: Carsten Nielsen: 22 70 02 68

Jylland og Fyn: Lasse Sloth Andersen: 25586183

Partnerskaber

Strategiske partnerskaber og rammeaftaler er på mange byggeprojekter den optimale måde at samarbejde på, når man som bygherre har flere mindre eller større projekter i projektporteføljen. Formålet med et strategisk partnerskab og en rammeaftale, er at udnytte de synergier, der opstår ved gentagelse af processen omkring et byggeri og samtidig reducere de administrative opgaver for således at skabe ”flere mursten for pengene”.

Gennem tidlig involvering af os som totalentreprenør, sikres budgetsikkerheden og bygbarheden allerede fra de tidligste faser, hvor projektet bliver skabt. Vores fokus på samarbejdet sørger for, at projekteringen og de økonomiske kalkulationer altid sker ud fra et behovsbaseret perspektiv og dermed skaber den fornødne værdi for bygherren og de involverede partnere.

Vores partnerskaber og rammeaftaler omfatter alle opgaver indenfor nybyg, små, mellem og store renoveringsprojekter, energieffektivisering, om- og tilbygningsopgaver - herunder klimaskærme, brandtekniske anlæg, ventilation og køling, el, vvs og lignende. En rammeaftale omfatter desuden planlægning, projektering samt rådgivning i øvrigt.

Kontakt

Carsten Nielsen: 22 70 02 68

Projektstyring

Vi har samlet de stærkeste kompetencer til at lede vores projekter i hoved- og totalentrepriser samt samarbejdssager med tidlig involvering. Vi fokuserer på, at samarbejdet er i top gennem en åben dialog og transparent proces med alle involverede parter i projekterne.

Et renoveringsprojekt involverer mange mennesker, der skal samarbejde og kommunikere om ressourcer, aktiviteter, brugere/beboere, logistik på byggepladsen og vejrliget. For at understøtte kommunikationen og sikre en effektiv byggeproces anvender MT Højgaard Danmark processtyringsværktøjet Trimbyg®.

Med Trimbyg® gør vi op med den traditionelle måde at tænke byggeprojekter på, hvor hvert enkelt fag passer sin egen del af byggeriet, og hvor problemer først løses, når de opstår. I stedet har vi fokus på den samlende proces for at sikre flow i projektet og udveksling af viden og informationer mellem alle relevante parter.

Læs mere om Trimbyg® her

 

Kontakt

Sjælland: Carsten Nielsen: 22 70 02 68

Jylland og Fyn: Lasse Sloth Andersen: 25586183

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website