For at optimere byggeprocessen har vi udviklet en række spilleregler og værktøjer til effektiv byggestyring. Det skaber fordele for alle involverede parter. Vi kalder det TrimByg.

Vil du vide mere?
Kontakt os

En effektiv byggeproces

Målet med TrimByg er at skabe den mest effektive byggeproces. Et byggeri er en stor logistikopgave, og vi sætter derfor fokus på at trimme byggeriets foranderlige og komplicerede processer ved at operere med en rullende planlægning. Vi registrerer afvigelser, når de opstår. Vi iværksætter med det samme nødvendige initiativer og følger op på dem. På den måde sikrer vi, at produktionen holder en jævn rytme.

Mennesker og kommunikation i centrum

For at skabe overblik over hele produktionsprocessen sætter vi mennesker og kommunikation i centrum. Et byggeprojekt involverer mange mennesker, der skal kommunikere om alt lige fra ressourcer, aktiviteter, logistik på byggepladsen og vejret for at sikre, at alle har den nødvendige information, så bygherrens forventninger opfyldes.

Konkrete løsninger

Vi har udviklet konkrete løsninger, værktøjer og principper, der alle understøtter kommunikationen mellem byggeprocessens parter og som gennem den rette organisering, rettidig planlægning, fælles koordinering, løbende opfølgning og afsluttende evaluering sikrer en effektiv byggeproces.

TrimByg-konceptet

TrimByg er et procesledelseskoncept, der giver mindre spild, større effektivitet og øget værdi. Gennem fem trin søger vi at skabe den mest effektive byggeproces for alle involverede parter.

  1. Organisering – der fordrer samarbejde: Vi definerer rollefordelingen på byggepladsen tidligt i processen og sikrer en klar ansvars- og opgavefordeling mellem de centrale aktører. Og så indfører vi en central procesledelse.
  2. Planlægning – der sætter fokus på forudsætningerne: Vi sætter fokus på forudsætningerne og forbereder aktiviteterne grundigt ved byggesagens start. På byggepladsen arbejder vi efterfølgende med en kort planlægningshorisont for at øge forudsigeligheden og sikre sunde aktiviteter.
  3. Koordinering – sikrer bedst mulige arbejdsbetingelser: Procesledelsen understøtter samarbejdet på tværs af byggepladsens aktører og sikrer en løbende tværgående koordinering af de enkelte aktiviteter. Herved skaber vi et jævnt arbejdsflow på byggepladsen og sikrer det optimale resultat for projektet.
  4. Opfølgning – så vi ikke gentager fejl: Vi registrerer løbende om byggeriet følger planerne, så vi kan optimere processen. Hvis vi identificerer, at noget går galt, finder vi frem til årsagen, evaluerer hændelsen og sikrer, at fejlen ikke opstår igen.
  5. Evaluering – med fokus på videndeling: Mellem projekterne evaluerer vi samarbejdet, byggeprocessen og erfaringerne fra det enkelte projekt. Dermed sikrer vi, at de gode erfaringer bringes med videre, så vi ikke gentager de samme fejl i næste projekt.
Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website