God BIM-modelleringsdisciplin med 12 simple regler

For at kunne planlægge og økonomistyre et byggeprojekt bedst muligt har vi i MT Højgaard fokus på gode 3D-modeller. Derfor har vi lavet 12 regler for, hvordan man overholder god modelleringsdisciplin. Reglerne er simple at overholde, hvis de tænkes ind fra starten. Mange af reglerne er åbenlys god modelleringsdisciplin baseret på vores erfaringer med at anvende 3D-modeller i byggeprojekter.

1. Modellen består af objekter

BIM-modellen består af objekter, der repræsenterer bygningsdele. Hvert objekt repræsenterer én og kun én bygningsdel. Der må ikke benyttes generiske objekter og ”model in place”.

2. Ens koordinatsystem, modulnet og referencepunkter i alle modeller

Samtlige af projektets modeller skal uden undtagelse tage udgangspunkt i ét og kun ét fælles landskoordinatsystem for x og y koordinater, samt ét og kun ét vedtaget kotesystem for z-aksen. Rotation i forhold til geografisk nord skal ligeledes være identisk for alle projektets modeller. Formålet er, at sikre genereringen af fællesmodeller på baggrund af de mange forskellige fagmodeller.

3. Objekter skal bruges til deres formål

BIM-modeller er opbygget af objekter, der repræsenterer bygningsdele, og objekterne skal kun bruges til deres formål/funktion. Det vil sige, at vægobjekter fx kun må bruges til vægge og ikke til modellering af mindre dæk eller bjælker. Dette princip gælder alle objekter.

4. Ingen overlap i objekter

Forskellige bygningsdeles geometri må ikke optage det samme rum. Modeller skal være koordineret således, at der ikke er overlap i objekter. Der må heller ikke være dobbeltobjekter (duplikater), der ligger oven i hinanden.

5. Ikke flere objekttyper til samme formål

Objekter med ens operation (funktion/formål) skal være repræsenteret af én og samme type.

6. Objektnavngivning skal være konsistent

Først og fremmest skal objekter navngives konsistent og gerne med en klassifikationskode, fx SfB-klassifikation, BIM7AA eller andet. I MT Højgaard benyttes en standard for navngivning af objekter. Læs mere i MT Højgaards ”CAD_BIM Manual”. Data om objektnavngivningen skal forefindes i ét datafelt for alle bygningsdele (f.eks. som Typemark) og må ikke indtastes i forskellige felter.

7. Tegninger er udtræk fra modellen

Tegninger bør være udtræk fra modellen. Det er helt naturligt, at der er detaljer i 2D. Men 2D-tegninger må ikke modsige 3D-modellen. Detaljer laves direkte og gerne med udgangspunkt i 3D modellen. Der må f.eks. ikke være en dør, der kun kan ses på en 2D-tegning eller omvendt, kun i 3D modellen. Omfanget af information, der ikke findes i modellen, skal afklares og specificeres med reference til den betingede rådgiveraftales IKT-bilag.

8. Modeller har egenskaber

Modeller har egenskaber (relevante tilskrevne data på bygningsdelsniveau), der skal følge en tværfaglig konsistent navngivning. Navngivning og nødvendige egenskaber er defineret som en del af VDC ydelserne.

9. Modellen er inddelt til produktion

Eksempler er f.eks., at søjler er inddelt efter etager, dæk er inddelt i elementer eller støbeafsnit, men metoden gælder alle bygningsdele. Der tages ikke højde for spild og forskellige/afvigende tolerancer. Dette bør der redegøres for andetsteds, f.eks. i beskrivelsen.

10. Objekter er forbundet til den rigtige etage

Objekter, der repræsenterer bygningsdele, er tilknyttet den etage, de tilhører og indikerer derved den specifikke beliggenhed, og ikke en vikårlig beliggenhed. Derudover er objektet styret af et off-set.

11. Modellen har rumobjekter med informationer

Modellen indeholder meningsfyldte ”rooms” eller ”spaces”, der repræsenterer rum og zoner i modellen. Disse objekter skal indeholde konsistent information om rumtype og/eller funktion samt nummerering og evt. basale informationer om de afgrænsende bygningsdele såsom fladearealer af forskellige bygningsdelstyper og disses overfladematerialer.

12. Objekter har en klassifikationskode

Objekter har en tilknyttet klassifikationskode som egenskab. Koden skal være repræsenteret i et vedtaget system, der kan rumme samtlige bygningsdele i det pågældende projekt. Koden skal desuden kunne genfindes på projektets tilbudsliste og i beskrivelser.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website