Om MT Højgaard Projektudvikling


Vi udvikler og realiserer bæredygtige erhvervs- og boligprojekter samt opfører og drifter byggeri i Offentlig-Privat-Partnerskab (OPP). Vi skaber steder at bo og arbejde, der bygger på æstetisk kvalitet, håndværkskvalitet og livskvalitet. Læs mere om vores kompetencer og forretningsområder herunder. 

Vil du vide mere?
Kontakt os her

Projektudvikling

MT Højgaard Projektudvikling skaber lokal merværdi via vores projekter og produkter. 

Vi udvikler både selvstændigt og i samarbejde med grundejere, bygherrer og investorer. 
MT Højgaard Projektudvikling har projektet i centrum fra den første idé til det færdige byggeri. Vi har fokus på projektets helhed og vores kunders ønsker i hele projektets levetid. Og dette på en måde, som konstant optimerer forholdet mellem kapitalbinding, omkostninger, bygbarhed og salgsværdi, så vores kunders risici håndteres effektivt og løbende. 
Vi råder over en bred vifte af kompetencer og erfaringer indenfor alt fra de mindre og enkeltstående projekter til decideret byudvikling, hvor boliger, erhverv og detailhandel integreres på en kreativ måde, som bidrager til hele områdets udvikling.

Et typisk udviklingsforløb starter med en god idé og en række spændende muligheder, som oftest med udgangspunkt i en tom byggegrund eller en ejendom, der har stået ubrugt i nogle år. I MT Højgaard Projektudvikling er det vores erfaring, at et godt projekt kendetegnes ved involvering af alle parter tidligt i processen for at sikre det rette grundlag for det videre arbejde. Involvering sker blandt andet gennem omfattende borgerinddragelse og dialog med lokale beslutningstagere og potentielle boligkøbere, således at lokalplaner samt nabo- og boligforhold imødekommes og optimeres. 

Også i byggefasen har vi i MT Højgaard Projektudvikling stort fokus på den tætte dialog med vores samarbejdspartnere i lokalmiljøet, vores investorer, bygherrer og grundejere med henblik på at fastholde trygheden og kvaliteten i byggeriet. I denne fase indleder vi i MT Højgaard Projektudvikling også arbejdet med at markedsføre salget af de kommende boliger og sikrer, at potentielle købere får information om projektet. I byggefasen gør vi brug af vores egne brede kompetencer inden for projektering, byggeri og bæredygtighed. Eller vi samarbejder med eksterne leverandører, når det ønskes, og når det giver mening for projektet. 

I den afsluttende fase er vi i MT Højgaard Projektudvikling med til at sikre kvaliteten i det færdige byggeri samt en smidig og tryg overdragelse af byggeriet til køberne eller lejerne af de nye boliger eller kontorfaciliteter. 

Under vores projekter viser vi et udvalg af vores projekter, der er under udvikling, igangværende og afsluttede.

Kontakt

Udviklingsdirektør Erik Nielsen: ern@mth.dk

OFFentlig-Privat Partnerskab

MT Højgaard er en af landets mest erfarne samarbejdspartnere inden for byggeri i Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Blandt vores OPP-projekter er den nye psykiatriske afdeling til Vejle Sygehus, Slagelse Sygehus samt skolebyggerier i Vildbjerg, Rudkøbing, Odder og Frederikshavn. Disse og andre projekter er skabt i et tæt samarbejde med den offentlige bestiller og de øvrige private partnere i partnerskabet. Sammen beslutter vi løbende gennem hele processen, hvordan vi kan designe og opføre bygningerne på en måde, så de fremtidige omkostninger til drift og vedligeholdelse kommer til at være så lave som muligt, samtidig med at vi indfrier forventningerne til byggeriets udtryk og kvalitet.

Hvad er et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)?
Med OPP bestiller og lejer den offentlige part et byggeri eller anlæg hos et privat selskab, der designer, opfører og finansierer projektet. Bestilleren får typisk en fast og kendt husleje i 20 eller 30 år.
OPP-udbudsformen betyder, at alle parter i et byggeprojekt har et fælles ansvar for at minimere risici, og at alle skal forholde sig til at stå for drift og vedligeholdelse i en lang kontraktperiode. Dette skaber et altafgørende krav om tidssvarende løsninger og gennemtænkt materialevalg, som giver kvalitet for pengene til glæde for alle parter.
En OPP-løsning sikrer, at den offentlige part i et byggeprojekt helt fra idéfasen opnår en tidlig budgetsikkerhed for både anlægget og driften til konkurrencedygtige priser. En sådan løsning stemmer godt overens med MT Højgaards forretningstilgang, hvor vi gerne vil møde bygherren og samarbejdspartnerne så tidligt som muligt i processen for at skabe kvalitet og gensidig tryghed gennem hele projektets levetid.

Læs mere om vores OPP-projekter her


Kontakt

Projektdirektør Joan Clausen: jocl@mth.dk

Indbygget bæredygtighed

Vi er engageret i byggeriets udfordringer og muligheder og har fokus på strukturforandringerne i samfundet. Nye familiemønstre betyder nye boligbehov. Danskerne søger i stigende grad boliger med fællesskab og bydelskvarterer, som motiverer til en sundere og mere aktiv livsstil, og en højere levealder skaber behov for nye former for ældreboliger.

Også fremtidens arbejdsmarked er under forandring. Arbejdsdagens ændrede vilkår skaber behov for fleksible kontorhuse, der både bygningsmæssigt og installationsmæssigt hurtigt kan ændres, så alle behov tilgodeses. Der skal være et godt lysindfald i alle lokaler med mulighed for gode arbejdspladser med et godt indeklima - lige meget, om det er indrettet som storrumskontor eller cellekontorer. 

For os handler bæredygtig projektudvikling også om dynamiske bykvarterer, livlige fællesskaber og trygge boliger, og det er derfor essentielt, at alle projekter er placeret i aktive, fremsynede og gennemtænkte nærområder. Et nabolag, hvor hverdagen fungerer, tæt på institutioner, indkøb, kultur og grønne arealer, og altid tæt på offentlig transport. 

Det er sund fornuft at bygge bæredygtigt, og det behøver hverken at være svært eller dyrt. Det handler om, at vi skal tænke os om og træffe bevidste valg, når vi bygger.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website