I MT Højgaard er den kontinuerlige styrkelse af vores lederes kompetencer en central del af vores strategi.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Vi tilbyder lederudviklingsforløb, både for ledere med personaleansvar og for ledere uden formelt personaleansvar. Vi har iværksat et særligt talentprogram for udvalgte, yngre ledere, og samtidig udbyder vi en række projektledelsesforløb og uddannelser målrettet projektledere.

Fokus på det personlige lederskab

Fælles for vores lederudviklingsforløb er et fokus på det personlige lederskab med afsæt i vores ledelsesmodeller, værdier og strategiske grundlag. Hele vejen igennem forløbene har vi fokus på at øge vores lederes selvindsigt og deres forståelse af, hvordan de påvirker og agerer over for andre. Samtidig styrkes deres evne til at skabe følgeskab.

Læringsformen er baseret på en kombination af individuelle og fælles aktiviteter, og der er fokus på praksisorienteret refleksion og styrkebaseret udvikling af deltagernes ledelseskapacitet. Undervejs præsenteres deltagerne for centrale teorier inden for ledelse, som bliver koblet til hverdagen for at understøtte og skabe forståelse for deltagernes egen ledelsespraksis.

Gennem uddannelsen får deltagerne omfattende feedback fra medkursister og undervisere og dermed en unik mulighed for at få et langt bedre indblik i deres egne styrker og udfordringer. Uddannelsen suppleres med coachingsamtaler, hvor deltagerne bliver klogere på deres egen ledelse i praksis, og hvor de bliver klædt på med konkrete værktøjer, som de kan bruge i deres daglige ledelse.

Fælles for vores lederudviklingsforløb er, at alle deltagere efterfølgende kan fortsætte i den netværksgruppe, som de har været tilknyttet undervejs i forløbet.

Forandringsledelse

Træningsforløb i ledelse af forandringer

Forandringer er blevet et vilkår, vi både som individer og virksomheder skal evne at navigere i. Derfor klæder vi vores ledere på til at gå forrest i forandringer – både dem, vi selv sætter i søen, og dem, vi bliver mødt af fra verden omkring os.

Bevidst forandringslederskab

Gennem et intensivt lederudviklingsforløb træner vi vores ledere i det bevidste forandringslederskab og styrker deres kompetencer og bevidsthed om, hvad det kræver at lede, navigere i og kommunikere om forandringer.

For at sikre størst mulig forankring af træningen, er forløbet bygget op om ledernes egne forandringscases, som kan være både store og små projekter – fra implementering af en stærkere samarbejdskultur til ibrugtagning af nye it-værktøjer. På den måde bringes træningen helt ind ledernes hverdag, og en stor del af aktiviteterne foregår i eksisterende lederteams samt gennem sparring og coaching.

Udviklingsprogram for ledere med personaleansvar

Programmet starter med en kick-off samtale med deltagerens egen leder og vores HR-afdeling. Her tager vi udgangspunkt i en personlighedstest og aftaler den enkelte leders fokus for egen udvikling gennem forløbet. Derefter følger tre moduler på fem dage, som blandt andet omfatter styrkebaseret ledelse, leadership pipeline, udvikling af lederens personlige ledelsesvision, personlige værdier, adfærd og ledelsesroller, kommunikation og feedback.

I løbet af de tre moduler skal den enkelte leder gennemføre en ledelsessimulator med efterfølgende feedback, og på modul tre får hver leder en omfattende 360 graders feedback, der sættes i perspektiv til de udviklingspunkter, den enkelte leder har haft fokus på under forløbet.

Den enkelte leder kan forvente følgende udbytte:

 • En styrket lederidentitet og autenticitet
 • Øget ledelseskapacitet og handlekraft, også når lederen er under pres
 • Et tydeligere billede af styrker og potentialer såvel som udviklingspunkter
 • En bedre indsigt i og forståelse af lederens indvirkning på andre

Udviklingsprogram for ledere uden formelt personaleansvar

Programmet har fokus på den enkelte deltagers kapacitet til at have et stort ledelsesansvar uden samtidig at have et formelt personalemæssigt mandat. Programmet starter med en kick-off samtale med egen leder og vores HR-afdeling for at afklare forventninger og individuelle udviklingsmål for deltagelsen i forløbet.

Herefter følger to moduler, der især stiller skarpt på teambuilding og teamwork, anvendelse af personlighedsprofiler i det personlige lederskab, mødet som ledelsesværktøj og leadership pipeline. Forløbet slutter af med en omfattende 360 graders feedback, der sættes i perspektiv til den enkelte leders udviklingspunkter.

Den enkelte leder kan forvente følgende udbytte:

 • En øget kapacitet til at skabe følgeskab
 • Et tydeligere billede af styrker og potentialer såvel som udviklingspunkter
 • En bedre indsigt i og forståelse af lederens indvirkning på andre

Talentprogram for yngre ledere

I 2016 iværksatte vi et talentprogram for yngre ledere. Som en del af programmet tilknyttes de enkelte deltagere en erfaren mentor i koncernen, og de deltager desuden i et intensivt udviklingsprogram for ledertalenter på den anerkendte skole IMD i Schweiz.

Programmet på IMD består af et seks ugers forløb bestående af e-learning og coaching med fokus på personligt lederskab. Derefter kommer et to ugers intensivt forløb på IMD med fokus på essentielle forretningskompetencer såsom finans, marketing, innovation og strategi. Der afsluttes med et tredje forløb på seks uger, når deltageren er tilbage på jobbet. Dette forløb har fokus på anvendelse af læringen fra de første to forløb og indeholder blandt andet online coaching.

Den enkelte deltager kan forvente følgende udbytte:

 • Stærkere ledelseskompetencer og et godt udgangspunkt for at lede både sig selv og andre
 • Øget forretningsforståelse i forhold til komplekse digitale forandringer, innovation og bæredygtighed
 • Styrket selvbevidsthed og nye kompetencer til at kunne lede en funktion og/eller tværgående projekter i virksomheden
 • Mulighed for at arbejde på en konkret forretningsmæssig udfordring i form af et projekt samt at arbejde på egen udviklingsplan

Gennemførelse af programmet er ikke en genvej til forfremmelse eller større ledelsesmæssigt ansvar i MT Højgaard eller i koncernen. Dog skal programmet bidrage til, at deltageren på sigt bliver klar til at få et større ledelsesmæssigt ansvar.

Jeg er stolt over de muligheder, jeg har fået

Læs Claus' historie

Interesseret i en karriere i MT Højgaard?

Se ledige stillinger

Vi skaber de rum, vi lever i

Se vores tilgang
Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MT Højgaard Holdings website