Det er nu vi bygger fremtiden

Læs adm. koncerndirektør Torben Biilmanns bog om, hvordan vi forvandler bygge- og anlægsbranchen fra en lavproduktiv branche til en højproduktiv industri.

Det er nu vi bygger fremtiden
Download som pdf

Med teknologien som omdrejningspunkt er adskillige brancher blevet ramt af dramatiske forandringer. Traditionelle værdikæder er blevet udfordret, produkter og jobtyper er helt faldet bort, og selv hæderkronede virksomheder som Nokia og Kodak har set deres forretningsmodeller smuldre, fordi de ikke formåede at omstille sig til den nye virkelighed i tide. De er blevet ramt af det, som Harvard-professor Clayton Christensen var den første til at kalde ”disruptiv innovation.”

Nu er tiden kommet til bygge- og anlægsbranchen. Og det er tiltrængt. Forbedringspotentialet er enormt, og teknologisk set er vi klar. Hvis vi er villige til at tage et opgør med traditionerne i branchen, kan vi give kunderne flere valgmuligheder og mere værdi for pengene, samtidig med at branchen gøres mere profitabel og mindre risiko- og konfliktfyldt for dens aktører. 

Farvel til en branche – og velkommen til en samarbejdende industri 

Bygge- og anlægsbranchen er notorisk kendt for at være lavproduktiv. Det er en branche præget af mistillid, hvor budgetoverskridelser, forsinkelser, fejl og mangler har været taget for givet. Samtidig er det en siloopdelt branche med en fragmenteret værdikæde, hvor leverandører, arkitekter, rådgivere, entreprenører og andre aktører bevæger sig i forholdsvist autonome miljøer og suboptimerer i stor skala – for at optimere egen profit i en branche, hvor marginerne er små.  

Jeg ser et opgør med disse siloer. Med teknologien som omdrejningspunkt nedbrydes de vandtætte skotter mellem aktørerne, og vi får en ny og mere værdiskabende rollefordeling med kunden for bordenden. I stedet for at tale om en siloopdelt bygge- og anlægsbranche, der i den klassiske tankegang består af arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører, vil jeg tale om en samarbejdende byggeindustri, som også omfatter leverandørerne og de professionelle kunder. Ved at se parterne som en samlet enhed, der arbejder mod et fælles mål, kan vi flytte os kvantespring frem mod at øge produktiviteten.  

Det kræver en indsats fra alle involverede parter, og det kræver et opgør med vanetænkningen, da vi skal nedbryde årtiers traditioner og opbygge en ny produktiv struktur i byggeindustrien. Med et professionelt marked, der samlet set udgør 175 milliarder kroner pr. år i Danmark, er potentialet ved at gøre industrien mere produktiv enormt. En forbedring vil gavne alle parter og have en positiv indvirkning på såvel vores konkurrenceevne som på vores velfærd. 

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies

Du forlader nu MT Højgaards website for at besøge MTH GROUPs website