Øresundsbroen

De to virksomheder Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz, der senere skulle danne MT Højgaard, deltog sammen i det konsortium, der stod for opførelsen af Øresundsforbindelsen i 1990’erne.

Da broen blev indviet den 1. juli 2000, var den blevet afsluttet seks måneder før forventet. Og det var her, det store brosamarbejde mellem de to virksomheder for alvor kom til udtryk.

Hovedspænd på 490 meter

Med Øresundsforbindelsen blev Danmark og Sverige forbundet i Øresundsregionen. Forbindelsen består af en bro, en tunnel og den kunstige ø, Peberholmen.

Selve bro-konstruktionen er en 7,8 kilometer lang bro. Den er i midten udført som en skråstagsbro med et hovedspænd på 490 meter, hvilket er det længste i verden for en kombineret vej- og jernbanebro.

Alle broens komponenter blev præfabrikeret på land og samlet ude på vandet.

Trafik i lag

Broen er i to etager - på det øverste brodæk en fire-sporet motorvej, E20, og på det nedre brodæk en to-sporet jernbane.

Totalentreprise

Kontrakten var en totalentreprise, hvor konsortiet SundLink Contractors var ansvarlig for både projektering og udførelse af broen.

Andre stålbro-projekter

Cykelbroen Cykelslangen

Cykelbroen med navnet Cykelslangen snor sig elegant i første sals højde hen over Københavns Havn og udgør sidste del af Bryggerampen.

Læs mere

Lillebæltsbroen

Den første Lillebæltsbro

Byggeriet af den første bro over Lillebælt var på alle måder et stykke pionerarbejde. Monberg & Thorsen, som i dag er en del af MT Højgaard, opførte det, der dengang var Danmarkshistoriens hidtil største byggeri.

Læs mere om projektet

Den nye Lillebæltsbro

Den nye hængebro blev bygget for at lette trafikpresset på den første Lillebæltsbro. Vi var med til at opføre begge broer.

Læs mere om projektet