Farøbroerne

Farøbroerne består af en lavbro og en højbro med en samlet længde på 3.322 meter. Højgaard & Schultz stod som del af et konsortium for underbygningen, herunder de karakteristiske pyloner, mens Monberg & Thorsen stod for overbygningen.

Trafikpres lettet

Farøbroerne blev opført, fordi den gamle Storstrømsbro fra 1937 havde svært ved at klare det stigende trafikpres mellem Sjælland og Lolland-Falster. Derfor var det nødvendigt med en ny fire-sporet motorvejsbro over Storstrømmen.

Danmarks første skråstagsbro

Farøbroerne er blandt de længste i Europa og består af to broer. Nordbroen forbinder Sjælland med Farø, og sydbroen forbinder øerne Falster og Farø. Nordbroen har en totallængde på 1.596 meter, mens  Sydbroen er 1.726 meter lang. Den midterste del af Sydbroen er samitidig Danmarks første skråstagsbro og har et spænd på 290 meter.

Brodragere i stål

Broerne var af bygherren, Vejdirektoratet, projekteret som rene betonbroer med bropiller og brodragere af armeret beton, men ved licitationen foreslog vi bygherren en alternativ løsning, hvor brodragerne blev udført i stål. COWI udførte det detaljerede design af ståldragere.

Under opbygningen af broerne var opførelsen af bropillerne særligt krævende, fordi jordbundsforhold gjorde, at en række af pillerne blev funderet på op til 40 meter lange pæle.

Andre stålbro-projekter

Se alle stålbro-projekter

Cykelbroen Cykelslangen

Cykelbroen med navnet Cykelslangen snor sig elegant i første sals højde hen over Københavns Havn og udgør sidste del af Bryggerampen.

Læs mere

Lillebæltsbroen

Den første Lillebæltsbro

Byggeriet af den første bro over Lillebælt var på alle måder et stykke pionerarbejde. Monberg & Thorsen, som i dag er en del af MT Højgaard, opførte det, der dengang var Danmarkshistoriens hidtil største byggeri.

Læs mere om projektet

Den nye Lillebæltsbro

Den nye hængebro blev bygget for at lette trafikpresset på den første Lillebæltsbro. Vi var med til at opføre begge broer.

Læs mere om projektet