Frederikskaj - boliger i Københavns Sydhavn

Bydel i kraftig udvikling

Københavns sydhavnsområde har i de seneste år undergået en kraftig forandring. Nye, flotte boligområder skyder op langs havnefronten, og med boliger lige ned til kanalerne og havnebassinerne hersker der en Amsterdam-lignende stemning i bydelen.

I denne dynamiske bydel er vi, på Frederikskaj, i gang med at opføre nye attraktive ejerboliger.

Syv boligblokke - alle med udsigt over vandet

Projektets 145 lejligheder er fordelt på syv boligblokke, der varierer mellem tre og otte etager. Boligblokkene er forskudt således, at der fra alle boliger er udsigt over vandet.

Langs kajen etableres en træbrygge med trappeanlæg, opholdsområder og bådpladser. Bebyggelsens fælleshus med festlokale og gæsteværelser er placeret på en mole ved selve kajen.

Kuperet terræn med natur og bymiljø

Et kuperet terræn etableres over hele grunden og skaber en helt unik kombination af natur og bymiljø – her kan man bosætte sig i første række ud til vandet. Et stisystemet slynger sig gennem terrænet og forbinder lejlighederne med havnepromenaden, der binder hele den nye del af Københavns Sydhavn sammen.

Læs mere på www.frederikskaj2.dk

Læs om andre projekter

Boliger/Erhverv: A.C. Meyers Vænge

Omkring A.C. Meyers Vænge skal der opføres erhverv og boliger med fokus på at skabe sammenhæng mellem de eksisterende bebyggelser.

Læs mere om projektet

Erhverv: Afkørsel 48

Erhvervsområdet Afkørsel 48 ved motorvej E47 og Femern Bælt-forbindelsen udvikles til lager, distribution, domiciler, engros og tilhørende servicefaciliteter.

Læs mere om projektet

Erhverv: Halland Boulevard

Ved Halland Boulevard tæt på Høje Taastrup Station er vi ved at udvikle op til 37.000 kvadratmeter til erhvervsformål.

Læs mere om projektet