Moesgård Museum - kulturhistorie i nye rammer

Komplekst søjle-bjælkesystem

Den nye udstillingsbygning på Moesgård Museum titter frem under et græsdækket skråtag på næsten 13.000 kvadratmeter, som de kommende museumsgæsterne frit kan vandre rundt på som en naturlig del af landskabet.

En af de spændende udfordringer ved byggeriet var netop den skrå tagflade, som nærmest er bygget ind i naturen, hvor man får fornemmelsen af, at terrænet er trukket hen over huset.

Konstruktionen, der bærer den store tagskive, er et meget stort og komplekst søjle-bjælkesystem, og den var med til at gøre det til en spændende opgave. På grund af formen var der mange udfordringer med fx at sikre en ordentlig tæthed.

Forberedt til fremtidens energikrav

Fremtidens museum er naturligvis forberedt til fremtidens krav inden for energi og miljø. Den nye bygning lever derfor op til fordringerne i lavenergiklasse 1, der indføres i 2015.

Hermed sikres det, at bygningen højst bruger halvdelen af den energiramme, der gælder i dag. Bygningens klimaskærm – husets facader og tag – er den faktor, der har størst betydning for bygningens primære energibehov og indeklimaet.

Aktiv klimaskærm

Det nye museum forsynes med en aktiv klimaskærm. Afhængigt af vejret udenfor og de enkelte lokalers behov for ventilation, solvarme og dagslys justeres husets solafskærmning og ventilation automatisk.

I de fleste områder langs facaderne og i den centrale forhal anvendes naturlig ventilation, der drives af vinden og temperaturforskelle mellem ude og inde. Hermed skabes en CO2-neutral ventilation og køling.

Solafskærmningen består af lodrette lameller, der er monterede udenfor, og som kan vippes frem og tilbage, så de enten afskærmer for uønsket solvarme i varme perioder eller lukker dagslys ind på gråvejrsdage.

Alle tre entrepriser udføres af MT Højgaard-familien

Vi har stået for to af de tre selvstændige entrepriser; råhus og aptering. Den tredje entreprise, som omfatter installationsarbejdet, bliver udført af el-teknikselskabet Lindpro, der er MT Højgaards datterselskab.

Udstillingsbygningen på 15.000 kvadratmeter åbner for publikum i efteråret 2014.

Læs også mere om byggeriet på moesgaardnytmuseum.dk

Andre projekter under kultur & idræt

Arken

Arken Museum for Moderne Kunst

Moderne kunst har fået bedre betingelser på kunstmuseet ARKEN. Vi har udvidet museet med indgangsparti, skulptursal og undervisningslokaler.

Læs mere om projektet

Danfoss-Universe

Danfoss Universe Udviklingspark

Vi stod for oplevelsesparken Universe på Nordals i partnering.

Læs mere om projektet

DBP

Den Blå Planet - Danmarks nye akvarium

Danmarks nye akvarium er et af Nordeuropas største og mest moderne akvarier. Den Blå Planet slog dørene op for besøgende i marts 2013.

Læs mere om projektet