Det Nye Universitetshospital i Aarhus

Eksisterende hospital bygges sammen med et nyt

Det nye hospital i Aarhus Nord er bygget i forlængelse af det eksisterende Skejby Sygehus, som i dag udgør 160.000 kvadratmeter i tre etager. Det nye byggeri udgør 220.000 kvadratmeter med bygningshøjder fra fire til otte etager. Det eksisterende sygehus er også delvist blevet renoveret for at sikre integrationen med det nye byggeri.

11 byggefelter

Projektet blev opdelt i faser med 11 forskellige byggefelter. På første etape, byggefeltet N1, stod vi i MT Højgaard for at udføre råhus og lukning med 29.000 kvadratmeter fordelt på tre bygninger - to på otte etager og en på fire etager - til behandlinger og sengeafsnit.

Specielt for opgaven var, at alle etagedæk er in situ-støbte. Dette har medvirket til at sikre den fremtidige frihed til at kunne flytte om og ombygge, efterhånden som nye og ændrede behov opstår.

På anden etape, N2, har vi udført råhus og på N4 stod vi for aptering.

Stort logistikarbejde

På sygehusbyggeriet var vi en del af en meget stor byggeplads. Derfor lå der et større logistikarbejde i at få planlagt vores arbejde i forhold til de andre entreprenører, som også var en del af byggepladsen.

Hensyn til hospital i drift

Når vi bygger på eller tæt på hospitaler er det altid en vigtig opgave at tage ekstra hensyn til vores omgivelser.

På dette byggeri arbejdede vi lige ved siden af Skejby Sygehus, som var i drift, og de skulle fx kunne lande en redningshelikopter, hvorfor der i perioder ikke måtte være for meget støj, støv og vibrationer.

Et visionært hospital

Det nye hospital er blevet den største arbejdsplads i Aarhus Kommune med over 9.500 ansatte og knap en millionpatientbehandlinger årligt.

Hospitalet har en visionen om at være fremtidens førende hospital med en balance mellem effektivitet, bæredygtighed og et attraktivt arbejdsmiljø. Forskning, uddannelse og klinisk arbejde skal hænge sammen.

Grønne arealer og kunstnerisk dimension

Hospitalet er omgivet af grønne arealer og har en kunstnerisk dimension som en integreret del af den arkitektoniske helhed i byggeriet.

Byggeperioden for hele projektet strækker sig fra 2012 til 2019.


Andre projekter under hospitaler

Se alle
vejle sygehus

Tilbygning på Vejle Sygehus

Ro og tryghed for patienterne og gode arbejdsbetingelser for personalet var vigtige hensyn, da vi udvidede Vejle Sygehus med en ekstra etage.

Læs mere om projektet

Hospital

Stråleterapicenter på Herning sygehus

Det nye stråleterapicenter ved Herning Sygehus bød på spændende udfordringer, da MT Højgaard byggede det i 2009.

Læs mere om projektet

Hospital

Specialtandlægeklinik i Aalborg

I Aalborg har MT Højgaard opført en specialtandlægeklinik, som samler tandregulering og tandplejen på ét sted.

Læs mere om projektet