Udbygning af vingefabrik for Siemens Wind Power

Syv haller til møllevinger

Det tog os kun 11 måneder at gennemføre udbygningen på i alt 24.000 kvadratmeter til Siemens Wind Powers vingefabrik i Aalborg. I alt har mellem 50 og 60 håndværkere været beskæftiget på udbygningen, som blandt andet omfattede et nyt lager, flere kontorer og syv haller til brug i fremstillingen af møllevinger.

Meget stram tidsplan

Projektet var delt i fire etaper, og det var et ufravigeligt krav fra bygherrens side, at de forskellige etaper skulle kunne tages i brug efterhånden som de blev færdige. Samtidig havde hele projektet en meget stram tidsplan. Det stillede store krav til entreprenøren, og flere interesserede trak sig på grund af tidsplanen; så stort et byggeri tager normalt halvandet år at gennemføre.

Krav til sikkerhed

Siemens Wind Power stillede også strenge krav til  sikkerheden i de haller, hvor vindmøllevingerne bliver malet. Malerdampe kan nemlig udløse eksplosioner, hvis man ikke sikrer el-installationerne. Samtidig skulle de forskellige bygninger kunne tages i brug løbende. Vi tog bolden op og gennemførte byggeriet til bygherrens tilfredshed, inden for tidsrammen.

Omfattende udbygning opdelt i etaper

Under hensyntagen til bygherrens krav havde vi meget frie hænder til at tilrettelægge og gennemføre byggeriet. Vi løste alle udfordringer og kunne i september 2006 aflevere den sidste bygning i et stort kvalitetsbyggeri til bygherre.

Læs om andre projekter

Dong

Afgasningsanlæg for DONG Oil Pipe

For DONG Oil Pipe A/S har vi etableret et afgasningsanlæg ved råolieterminalen, som ligger ved Shell-raffinaderiet i Fredericia.

Læs mere om projektet

Basisbo

Lejligheder, Julius Posselts Vej

I Nørresundby byggede vi 50 lejligheder med byggekonceptet Basisbo, hvor lejlighederne bygges op af færdige elementer.

Læs mere om projektet

Ledningsarbejder

Nye rør under Amalienborg

Pipe bursting-teknikken blev anvendt, da nye rør omkring Amalienborg og Slotsholmen skulle udskiftes i 2004.

Læs mere om projektet