Afgasningsanlæg for DONG Oil Pipe

Olieterminalen er en del af det olietransportsystem, som ejes af DONG, og olieterminalen drives af Shell.

Raffineringsprocesser

Hovedkomponenten i det nye afgasningsanlæg er en stor, lodret beholder, hvori der opretholdes et vakuum på 0,2 bar. På grund af dette vakuum vil gassen inde i råolien blive udskilt og sendt ind i raffineringsprocessen hos Shell.

Vakuumkompressor

Andre hovedkomponenter vil være en vakuumkompressor, der er hævet cirka 13,5 meter over terræn, og en råoliepumpe, der er placeret på et fundament i terrænkote.

Fundamenterne

Vi har lavet fundamentskonstruktionen til afgasningsbeholder, fundamenter til kompressortårn, pumper og andet udstyr, støbning af afløbsbrønde, betonbelægning omkring beholder, pumper og kompressortårn og betonkonstruktion til transformatorstation.

Ingen sikkerhedsintroduktion - ingen adgang

Alle personer, der skal arbejde på Shell-Raffinaderiet, skal have deltaget i en sikkerhedsintroduktion.

Læs om andre projekter

produktion-lager

Kedel- og turbinebygning for Energi Randers

Vi stod for ombygningen af kedel- og turbinebygningen på Randers Havn og lavede blandt andet betonskæring og murerarbejde.

Læs mere om projektet

Produktion-lager

Ombygning af værksted for KTK-Vejservice

For KTK-Vejservice på Enghavevej har vi ombygget 4.000 kvadratmeter værksted.

Læs mere om projektet

Ledningsarbejder

Nye rør under Amalienborg

Pipe bursting-teknikken blev anvendt, da nye rør omkring Amalienborg og Slotsholmen skulle udskiftes i 2004.

Læs mere om projektet