Kedel- og turbinebygning for Energi Randers

Fra kul til biobrændsel

Energi Randers gik fra fyring med kul til biobrændsel og ønskede derfor at bygge kedel- og turbinebygningen på Randers Havn. Ombygningen var ret omfattende og bestod af både opbygning af nyt, reparationer og skærearbejde i de eksisterende vægge og etageadskillelser.

Fundamenter, blokmurværk og huller i beton

I stueplan brød vi gulvene op, piloterede og lavede nye fundamenter. Vi stod også for forskellige tilstøbninger og reparationsarbejder.

I seks meters højde lavede vi nyt etagedæk af søjler og bjælker, støbte et nyt betondæk og udførte diverse tilpasninger. Væggene på stueplan blev lavet i blokmurværk med puds, og gulvet blev afsluttet med gulvklinker.

Betonskæring i betonvægge og etageadskillelser

En stor del af arbejdet bestod af betonskæring. Vi lavede store betonskæringer i etageadskillelse og bjælker samt i forbindelse med udvidelse af hullerne til kedler og andre ting. 

Vi skar også i de betonvægge, der adskiller kedelbygningen og turbinebygningen og lavede mindre skæringer som hulboringer i såvel etageadskillelser som betonvægge.

Læs om andre projekter

Produktion-lager

Ombygning af værksted for KTK-Vejservice

For KTK-Vejservice på Enghavevej har vi ombygget 4.000 kvadratmeter værksted.

Læs mere om projektet

Dong

Afgasningsanlæg for DONG Oil Pipe

For DONG Oil Pipe A/S har vi etableret et afgasningsanlæg ved råolieterminalen, som ligger ved Shell-raffinaderiet i Fredericia.

Læs mere om projektet

Ledningsarbejder

Nye rør under Amalienborg

Pipe bursting-teknikken blev anvendt, da nye rør omkring Amalienborg og Slotsholmen skulle udskiftes i 2004.

Læs mere om projektet