Udvidelse af DONG Energys domicil

33.000 kvadratmeter

I denne tredje etape opførte MT Højgaard i alt 33.000 kvadratmeter kontorer, atrium, kantine samt 18.000 kvadratmeter kælder, hvoraf størstedelen bruges til parkering. Udover selve bygningen har vi også anlagt ramper, udenomsarealer og adgangsveje.

Kvalitetsmaterialer indkøbt globalt

Tilbygningen til kontoret i Gentofte er både i kvalitet og udseende udført identisk med de bygningsafsnit, vi tidligere har bygget for DONG Energy.

En del af materialerne som fx glas/alu-facader, lofter, glasvægge og sollameller har vi til denne etape lagt mange kræfter i at købe ind på det globale marked – blandt andet i Kina. På den måde har vi kunne holde udgifterne nede til glæde for bygherren, uden at kvaliteten er forringet.

Færdig seks måneder før tid

Opgaven blev sat i gang i 2007 og afsluttet den 31. marts 2011. Det er seks måneder tidligere, end den kontraktuelle tidsplan forudsagde. Når det har kunne lade sig gøre, er det fordi vi fra starten af projektet satte byggeprocessen så meget i system, at stort set intet har været overladt til tilfældighederne.

Projektkontor på byggepladsen

En af nyskabelserne har i den forbindelse været oprettelsen af et projektkontor på selve byggepladsen, hvor rådgivere og byggeledelse har haft sin daglige gang i stedet for at holde et møde en gang om ugen, som ellers er den normale praksis på lignende sager.

Det betyder, at kommunikationen på pladsen har fungeret ubesværet, og at eventuelle misforståelser hurtigt er blevet ryddet af vejen.

Stram projektstyring med TrimByg

Samtidig har projektet været kørt stramt og optimeret efter vores TrimByg ® model, der giver en effektiv byggestyring ved hjælp af en rullende planlægning.

En aflevering lige efter (dreje)bogen

En af hovedudfordringerne ved et stort projekt som dette er at samle alle trådene til sidst, så selve afleveringsforretningen kommer til at forløbe glat og til alle parters tilfredshed. Derfor har vi udviklet og aftalt en drejebog, hvor hele afleveringsprocessen er beskrevet i detaljer.

Blandt andet har vi testes alle 250 installationer som fx kloakpumper, ventilationsanlæg, og køleanlæg og driftspersonalet kommer på kursus, så de lærer driftsmanualen at kende.

Få eller ingen fejl og mangler

Drejebogen skal samtidig sikre, at vi kan aflevere vores arbejde med så få fejl og mangler som overhovedet muligt. Det er både en fordel for os selv, for bygherren og ikke mindst for vores underentreprenører, der så ikke behøver at afsætte tid og mandskab til at udbedre eventuelle fejl når bygningen er taget i brug.

Målet er at aflevere uden mangler til en tilfreds kunde, og det tegner til at lykkes.

Andre domicil-projekter

LMG

Lemvigh-Müllers domicil

Vi opførte det nye femetagers domicil for stålgrossisten Lemvigh-Müller i 2010.

Læs mere om projektet

Domiciler-Tagensvej

Butiks- og kontorbyggeri på Nørrebro

På Tagensvej har vi opført et butiks- og kontorbyggeri for HP Gruppen. Bygningens byggestil er inspireret af den fredede nabobygning.

Læs mere om projektet

Domiciler-Brørup

Ny bankfilial til Brørup sparekasse

En bæredygtig bankfilial: Et lavt energiforbrug er sikret i Brørup sparekasse - til gavn for både miljøet og bankens udgifter.

Læs mere om projektet