Kennedy Arkaden

Kennedy Arkaden er Aalborgs nyeste erhvervs- og butikscenter, der dagligt har over 30.000 besøgende.

Centergaden indeholder butikker med masser af spændende shoppingmuligheder. Der er endvidere en række kontorer, et pengeinstitut og senest er også Aalborg Privathospital kommet til med separat scannerafdeling.

I tilknytning til Kennedy Arkaden findes et moderne og overvåget P-hus med 350 pladser, og hvis man benytter offentligt transportsystem, så er Aalborg Busterminal integreret i Arkaden således, at alle metro-, bybusser og regionalbusser afgår/ankommer til Kennedy Arkaden.

Handicapvenlige ledelinier

Når så mange mennesker mødes et sted, er det naturligt også at tænke på handicappede og deres muligheder for at finde rundt. MT Højgaard blev af Cowi bedt om at lave ledelinierne i de eksisterende klinkegulve i busterminalen, så det fungerer som en guide til blinde og svagtseende og samtidig falder naturligt ind i miljøet. Ledelinier og opmærksomhedsfelter findes til både ind- og udvendige belægninger.

Positive tilkendegivelser

Ledelinierne er blevet utroligt godt modtaget af både brugerne og de forretningsdrivende. Brugerne er glade for selvstændigt at kunne bevæge sig rundt og orienterer sig i busterminalen, mens de forretningsdrivende og andre besøgende betragter ledelinierne som et kunstværk i klinkegulvet.

 

Andre projekter under butik, center & hotel

Udvidelse af Aalborg Lufthavn

I Aalborg har vi udvidet og ombygget lufthavnen, så den i dag kan håndtere den øgede trafik til det nordjyske.

Læs mere om projektet

Fields

Field’s

En af de mest omfattende brandisoleringsopgaver, der nogensinde er udført i Danmark, var på shoppingcenteret Field's.

Læs mere om projektet

City2

City 2

Renovering og butiksbyggeri: Vi har flere gange i tidens løb ombygget og renoveret Shoppingcentret City 2.

Læs mere om projektet