Kennedy Arkaden

Kennedy Arkaden er Aalborgs nyeste erhvervs- og butikscenter, der dagligt har over 30.000 besøgende.

Centergaden indeholder butikker med masser af spændende shoppingmuligheder. Der er endvidere en række kontorer, et pengeinstitut og senest er også Aalborg Privathospital kommet til med separat scannerafdeling.

I tilknytning til Kennedy Arkaden findes et moderne og overvåget P-hus med 350 pladser, og hvis man benytter offentligt transportsystem, så er Aalborg Busterminal integreret i Arkaden således, at alle metro-, bybusser og regionalbusser afgår/ankommer til Kennedy Arkaden.

Handicapvenlige ledelinier

Når så mange mennesker mødes et sted, er det naturligt også at tænke på handicappede og deres muligheder for at finde rundt. MT Højgaard blev af Cowi bedt om at lave ledelinierne i de eksisterende klinkegulve i busterminalen, så det fungerer som en guide til blinde og svagtseende og samtidig falder naturligt ind i miljøet. Ledelinier og opmærksomhedsfelter findes til både ind- og udvendige belægninger.

Positive tilkendegivelser

Ledelinierne er blevet utroligt godt modtaget af både brugerne og de forretningsdrivende. Brugerne er glade for selvstændigt at kunne bevæge sig rundt og orienterer sig i busterminalen, mens de forretningsdrivende og andre besøgende betragter ledelinierne som et kunstværk i klinkegulvet.

 

Andre projekter under butik, center & hotel

Thorshavn-Center

SMS butikscenter

Ombygning og udvidelse af butikscentret SMS i hjertet af Tórshavn på Færøerne blev udført i Partnering.

Læs mere om projektet

Slotsarkaderne

Slotsarkaderne i Hillerød

Ekstra hensyn til kunder og butiksliv var et særligt krav, da Slotsarkaderne i Hillerød skulle ombygges i 2006.

Læs mere om projektet

Shæffergården

Schæffergården

Der var store krav til vores tekniske ekspertise og æstetiske sans, da Shæffergården skulle have renoveret restauranten.

Læs mere om projektet