Boligrenovering af Lunden

Renovering af 309 lejligheder

Lunden består af 309 lejligheder, fordelt på 16 boligblokke i henholdsvis Daruplund og Resenlunden i Brøndby Strand.

Vi renoverede boligerne for Lejerbo med fokus på energioptimerede løsninger, og renoveringen bestod blandt andet i, at facaderne blev isoleret, lofter og tagrum blev efterisoleret, og derudover etablerede vi nyt kloaksystem og udvidede altanerne.

Genhusning i nærmiljøet

Under dele af renoveringen blev beboerne genhuset i seks uger. Beboerne boede i den periode i en genhusningsby, der var indrettet med alt beboerne havde brug for, så de kun skulle pakke som skulle de på ferie. 

Genhusningsbyen var placeret på et grønt område i bebyggelsen, hvilket blev modtaget positivt, da alle således stadig kunne færdes i deres nærmiljø.

Hensyn til beboerne

Renoveringen var naturligvis en stor omvæltning for beboere, idet de skulle genhuses. Derfor lagde vi vægt på at tage hensyn og udvise forståelse for beboerne.

Inden genhusningen indkaldte vi til stormøder, hvor alle beboere blev informeret om, hvordan renoveringen skulle foregå og hvordan det ville påvirke dem.

Vi informerede dem også løbende om, hvornår vi blev nødt til at lukke for vand og strøm, hvornår vi skulle udføre støjende arbejde og stilladsarbejde.

Dertil sørgede vi også for sikre adgangsveje og ekstra belysning i området under renoveringen.

Fakta

Renoveringsopgaven bestod blandt andet i, at vi:

  • Udførte vi PCB- og asbestsanering
  • Udskiftede VVS- og el-installationer 
  • Lagde nye massive trægulve 
  • Etablerede ny ventilation
  • Malede trappeopgange 
  • Udskiftede vinduer og døre


 

Andre projekter under boligrenovering

Se alle boligrenoverings-projekter

Boligrenovering af Gjesingparken

Boligområdet Gjesingparken har undergået en totalrenovering af boligblokke og servicebygninger. Vi stod for renoveringen af tag og facader, og renoveringsarbejdet omfattede 284 lejligheder fordelt på 15 boligblokke.

Læs mere om projektet

Boligrenovering af Åbyhøjgård

Beboerne er i fokus, når 297 boliger renoveres i Åbyhøj i Aarhus. På baggrund af erfaring fra lignende renoveringsprojekter af boliger bliver der særligt lagt vægt på medbestemmelse og tæt dialog med beboerne, hvilket er med til at skabe den tillid, der er altafgørende for et vellykket forløb.

Læs mere om projektet

Boligrenovering i Albertslund Syd

Boligrenovering af 544 rækkehuse med fokus på energieffektivitet vil give Albertslund-boligerne et løft i forhold til arkitektur, byggeteknik, bæredygtighed og funktion.

Læs mere om projektet