Boligrenovering af Ladegårdsparken

Renovering og sammenlægning af lejligheder

Renoveringen af Ladegårdparken omfattede arbejder både indvendigt og udvendigt. Indvendigt har vi skiftet gulve og køkkener i alle lejligheder, og vi har lagt lejligheder sammen fra to til én, så lejlighederne er blevet mere tidssvarende og attraktive. I denne forbindelse har vi også lavet nyt badeværelse. Udvendigt udførte vi betonrenovering på facaden, skiftede taget og monterede solceller. Undervejs blev beboerne genhuset i ni uger.

Beboersamarbejde er højt prioriteret

Vi involverede naturligvis beboerne i byggeprocessen. Før og under renoveringen fik de mulighed for at komme til orde, og da det er deres hjem og opholdsarealer, vi færdedes i, skulle de være velinformerede om, hvor og hvornår vi udførte arbejder. Vi afholdt blandt andet dialogmøder og en beboerdag. Vi varslede i god tid, og beboerne kunne komme i kontakt med os dagligt i vores skurby og via en 24-timers bemandet vagttelefon. Vi benyttede endvidere skiltning med piktogrammer, der kan forstås af alle uanset alder og sprogkundskaber.

Blandt beboerne var der både børnefamillier, ældre og forskellige kulturer, som vi var opmærksomme på at udvise hensyn overfor. Beboernes sikkerhed tog vi også hånd om. Det var essentielt, at de kunne færdes sikkert, og at de, der ikke var genhuset, havde gode adgangsforhold til deres lejlighed og parkeringsplads.

Engagement giver respekt

Netop evnen til at samarbejde med beboerne er en af årsagerne til, at vi har fået rigtig godt fat i markedet for renoveringer af boligblokke. Mange danske boligblokke opført i 1960’erne og 1970’erne står over for omfattende renoveringer, og det er et marked, som vi har meget stort fokus på.

Andre projekter under boligrenovering

Se alle boligrenoverings-projekter
betonrenovering

Brodæk fjernet, Borrevejle Vig

Da broen ved Borrevejle Vig i Roskilde Fjord skulle udskiftes, måtte vi tænke i alternative løsninger og endte med at skære broen væk.

Læs mere om projektet

Boelholm 1 og 2

I 2010 færdiggjorde vi en omfattende renovering af 218 gårdhavehuse på Boelholm i Stenløse for KAB. Samarbejdet forløb godt på trods af store vejrmæssige udfordringer som følge af to hårde vintre i renoveringsperioden.

Læs mere om projektet

Boligrenovering af Gjesingparken

Boligområdet Gjesingparken har undergået en totalrenovering af boligblokke og servicebygninger. Vi stod for renoveringen af tag og facader, og renoveringsarbejdet omfattede 284 lejligheder fordelt på 15 boligblokke.

Læs mere om projektet