Holmegaarden

Renovering af lejligheder

Renoveringsopgaven på Holmegårdsvej og Vognmandsvej i Nyborg omfattede i alt 92 lejligheder fra henholdsvis 1940’erne og 1970’erne. 32 lejligheder på Vognmandsvej undergik en mindre renovering, hvor de eksisterende badeværelser og køkkener blev totalrenoveret; i de øvrige lejligheder var vi hovedentreprenør på en langt mere omfattende renovering.

I de totalrenoverede lejligheder blev nemlig både indlagt stålprofiler i facader og brækket ydervægge ned, så lejlighederne kunne udvides med to tilbygninger. Og indvendig er lejlighederne stort set lavet om fra grunden:

Væggene er revet ned, og vinduer, gulve, inventar, lofter og sanitet med videre taget ud, hvorefter det hele er bygget op igen, som var det nybygning. Herudover er tegltag, tagudhæng, sålbænke og cirka 650 vinduer og døre udskiftet, ligesom alle altaner er renoverede.

Beboerne boede på byggepladsen

Beboerne blev boende i deres lejligheder, mens vi renoverede køkkener og bad.

Hele området var for en periode forvandlet til en byggeplads med tung trafik og afspærringer. Vi forsøgte at minimere generne ved løbende at orientere områdets beboere om, hvad der skete, og hvornår de enkelte lejligheder stod for tur.

Det tog otte uger at gøre en lejlighed færdig, og i den periode kunne beboerne hverken bruge badeværelset eller køkkenet. Derfor blev der stillet nogle skurvogne til rådighed, som både indeholdt køkken-, bade- og toiletfaciliteter.

Svaneparken

Boligrenovering af Svaneparken

Vi murede badeværelser op og lavede flise/klinke-arbejde og facadearbejde i etagebyggeriet Svaneparken i Odense.

Læs mere om projektet

Kraftvarmeværker

Nyt anlæg til kemisk affald

Der var udfordringer nok, da vi byggede modtageanlægget for Kommunekemi i Nyborg. At få den seks meter dybe grube tørlagt var et projekt i sig selv.

Læs mere om projektet

Boelholm 1 og 2

I 2010 færdiggjorde vi en omfattende renovering af 218 gårdhavehuse på Boelholm i Stenløse for KAB. Samarbejdet forløb godt på trods af store vejrmæssige udfordringer som følge af to hårde vintre i renoveringsperioden.

Læs mere om projektet