Boligrenovering i Herluf Trolle Parken

Renovering og energioptimering

I Herluf Trolle Parken har vi renoveret 246 rækkehuse i et- til toethalvt-plan, tre selskabslokaler og et beboerhotel. Renoveringen blev foretaget på grund af en generel vedligeholdelse, tagsten der smuldrede, vinduer med begyndende råd, og at Fyns Almennyttige Boligselskab ønskede at energioptimere boligerne. Renoveringen indebar udskiftning af tagbelægning, facadeelementer, vinduer/nye ovenlysvinduer, døre, ventilationsanlæg og emhætter. Energioptimeringen af boligerne indebar styring af luftskiftet og nye energirigtige vinduer og døre.

Beboersamarbejde og varslinger

Boligerne var beboet i hele perioden, og vores håndværkere på pladsen var specielt udvalgt til at varetage denne opgave. De forstod at omgås beboerne på en behagelig og respektfuld måde og at tage hensyn til, at de renoverede et hjem. Vi udviste også ekstra hensyn til de ældre og plejekrævende og fokuserede meget på sikkerheden blandt andet ved information og med koordinering til deres støttefunktioner. Vi skulle ind i boligerne fire gange og var meget omhyggelige med at varsle og informere beboerne, så de følte sig trygge, og vidste hvad de skulle forholde sig til. På denne måde var de hele tiden opdaterede om de kommende arbejder, og hvad vi skulle udføre hvor og hvornår.

Klar kommunikation og samarbejde med erhvervsdrivende

Klar kommunikation, varslinger og overholdelse af tidsplanen var ekstra vigtig i forhold til de private dagplejemødre, kiosken, Støttecentret for Odense kommune, vaskehuse og kontorer i forbindelse med bebyggelsen, da de lånte lokaler andre steder eller havde lukket de dage, hvor vi udførte arbejder i deres bolig eller lokaler.

Godt samarbejde og aflevering før tid

Vi har afleveret fire måneder før tid til en meget tilfreds bygherre. Undervejs kom vi løbende med forslag, når vi så mulighed for gode alternativer til byggematerialer, der for eksempel kunne skabe besparelser, og bygherre har modtaget mange tilfredse tilbagemeldinger fra beboerne med forløbet og resultatet.

Andre projekter under boligrenovering

Se alle boligrenoverings-projekter

Boelholm 1 og 2

I 2010 færdiggjorde vi en omfattende renovering af 218 gårdhavehuse på Boelholm i Stenløse for KAB. Samarbejdet forløb godt på trods af store vejrmæssige udfordringer som følge af to hårde vintre i renoveringsperioden.

Læs mere om projektet

Boligrenovering af Gjesingparken

Boligområdet Gjesingparken har undergået en totalrenovering af boligblokke og servicebygninger. Vi stod for renoveringen af tag og facader, og renoveringsarbejdet omfattede 284 lejligheder fordelt på 15 boligblokke.

Læs mere om projektet

Boligrenovering af Lunden

Boligrenoveringen i Brøndby Strand har resulteret i et energioptimeret boligbyggeri. Under renoveringen blev alle beboere genhuset.

Læs mere om projektet