Boligrenovering af Gjesingparken

Renovering giver arkitektonisk løft

Gjesingparken blev bygget i slutningen af 1970’erne, men lige siden byggeriet stod færdigt, har blandt andet den brune murstensfacade voldt problemer. Med renoveringen har byggeriet nu fået et arkitektonisk løft og et helt nyt udseende:

Det gamle slidte 70'er-look er væk, og det fremstår lyst og venligt. Samtidig lever det op til de nye strengere klima- og energikrav. De grønne områder har også fået et løft, så det samlet set har en positiv effekt på områdets samlede udtryk.

Det er eksemplificeret ved, at hvor der før renoveringen stod tomme lejligheder i Gjesingparken, skal man nu skrive sig op på venteliste for at få en lejlighed.

Facaderenovering og tagrenovering

Med mursten fra et af landets mere eksklusive teglværker, nye døre og lavenergivinduer samt nyt tag har Gjesingparken fuldstændigt ændret udseende.

Facaderenoveringen indebar, at vi brød det eksisterende murværk ned, udførte en ny skalmur og udvidede fundamentet, så der blev plads til mere isolering.

Tagrenoveringen indebar, at vi fjernede det gamle tag, og herefter udførte vi nyt tag med listetækning og efterisolerede.

Hensyn til beboerne

På projektet havde vi stort fokus på beboernes sikkerhed. Gjesingparken var derfor totalt afdækket i renoveringsperioden, og vi opførte sluser for fodgængere og opsatte harmonikaafspærring som ekstra sikring.

Beboerne i Gjesingparken boede i deres lejligheder under renoveringen. Vi sørgede for at informere dem løbende, og varslede om projektet 14 dage og tre dage inden opstart.

Herudover holdt vi beboermøder og orienterede dem om projektet i deres eget beboerblad.

Andre projekter under boligrenovering

Se alle boligrenoverings-projekter

Boligrenovering af Lunden

Boligrenoveringen i Brøndby Strand har resulteret i et energioptimeret boligbyggeri. Under renoveringen blev alle beboere genhuset.

Læs mere om projektet

Boligrenovering af Åbyhøjgård

Beboerne er i fokus, når 297 boliger renoveres i Åbyhøj i Aarhus. På baggrund af erfaring fra lignende renoveringsprojekter af boliger bliver der særligt lagt vægt på medbestemmelse og tæt dialog med beboerne, hvilket er med til at skabe den tillid, der er altafgørende for et vellykket forløb.

Læs mere om projektet

Boligrenovering i Albertslund Syd

Boligrenovering af 544 rækkehuse med fokus på energieffektivitet vil give Albertslund-boligerne et løft i forhold til arkitektur, byggeteknik, bæredygtighed og funktion.

Læs mere om projektet