Boligrenovering af Egedalsvænge

Ombygning af boliger og renovering af facader og tag

Egedalsvænge gennemgik en stor forandring, da vi renoverede facader og tag på de 18 boligblokke og ombyggede boliger i fire opgange og renoverer 59 trappeopgange. Formålet med renoveringen var at gøre boligerne tidssvarende, så beboerne får højere livskvalitet.

Også udearealerne blev renoveret, og vi etablerede et nyt regnvandsanlæg og solcelleanlæg på de sydvendte tagflader.

Energirenovering og bæredygtige tiltag

På projektet var der fokus på bæredygtighed og energioptimering. De anvendte materialer er robuste og lette at vedligeholde, så fremtidige driftsomkostninger holdes nede. Dertil har klimaskorstene erstattet de forhenværende taglys, og energirenoveringen af facader og tag har medført energibesparelser og -bedringer.

Industrialiserede bygningsdele og præfabrikation

På Egedalsvænge har vi anvendt vi industrialiserede bygningsdele med en høj grad af præfabrikation – det gælder fx de færdige facadeelementer, der leveres med vinduer, som er færdigmalede. Vi har monteret mere end 1.000 individuelle facadeelementer.

Det betyder, at facadeelementerne skulle projekteres, produceres og monteres med en stram styring af design, planlægning og logistik.

Beboerne blev inddraget

Beboerne havde indflydelse på projektet og var med til at sætte deres præg på det færdige resultat. De havde fx mulighed for selv at vælge facadeelementet til deres bolig, og de kunne også tilkøbe altan, fransk altan, karnap eller drivhus samt bestemme størrelse og placering af vinduer. Det var med til at skabe individualitet og variation i bebyggelsen.

Hensyn til beboerne

Beboerne boede i deres boliger, mens vi renoverer. Vi lagde vægt på at have en god og løbende dialog med beboerne og inddrage dem i projektet, så vi kunne mindske gener og bekymringer og sørge for, at hverdagen gled så nemt som muligt.

Vi informerede løbende, så beboerne vidste præcis, hvornår vi arbejdede i deres lejlighed, hvad der kom til at ske, og hvordan vi håndterede deres nøgler.

Boelholm 1 og 2

I 2010 færdiggjorde vi en omfattende renovering af 218 gårdhavehuse på Boelholm i Stenløse for KAB. Samarbejdet forløb godt på trods af store vejrmæssige udfordringer som følge af to hårde vintre i renoveringsperioden.

Læs mere om projektet

Boligrenovering af Gjesingparken

Boligområdet Gjesingparken har undergået en totalrenovering af boligblokke og servicebygninger. Vi stod for renoveringen af tag og facader, og renoveringsarbejdet omfattede 284 lejligheder fordelt på 15 boligblokke.

Læs mere om projektet

Boligrenovering af Lunden

Boligrenoveringen i Brøndby Strand har resulteret i et energioptimeret boligbyggeri. Under renoveringen blev alle beboere genhuset.

Læs mere om projektet