Boligrenovering af Boelholm 1&2

Renovering og energioptimering

Bebyggelsen Boelholm består af to afdelinger og et fælleshus. Vi har renoveret bygningerne, der er ens opført med tætte og lave gårdhavehuse.

Renoveringsprojektet omfattede istandsættelse og forbedring af Boelholm 1 & 2 med henholdsvis 114 og 104 boliger. I hovedtræk bestod arbejdet af renovering, udskiftning og ekstra isolering af bebyggelsens tage og facader. Dertil kom udskiftning af cirka 700 terassedøre til træ-/aludøre og renovering af 200 betonoverliggere over terassedøre samt diverse råd- og svampeskader.

Etablering af særlig udluftningsprocedure

I forbindelse med arbejdet i den hårde vinter opstod der en del kondensproblemer i forbindelse med, at isoleringen blev fjernet fra tagkonstruktionen. Vi etablerede derfor en særlig udluftningsprocedure af ”tagrummet” for at imødekomme dette.

Godt samarbejde med beboere

Det er altid en stor omvæltning for beboernes hverdag, når der kommer håndværkere og renoverer deres hjem. Vi havde derfor stort fokus på beboerne, så de var glade og tilfredse med processen. Samarbejdet med beboerne om blandt andet nøglehåndtering og adgang til boligerne forløb derfor så optimalt som muligt.

Andre projekter under boligrenovering

Se alle boligrenoverings-projekter

Boligrenovering af Gjesingparken

Boligområdet Gjesingparken har undergået en totalrenovering af boligblokke og servicebygninger. Vi stod for renoveringen af tag og facader, og renoveringsarbejdet omfattede 284 lejligheder fordelt på 15 boligblokke.

Læs mere om projektet

Boligrenovering af Lunden

Boligrenoveringen i Brøndby Strand har resulteret i et energioptimeret boligbyggeri. Under renoveringen blev alle beboere genhuset.

Læs mere om projektet

Holmegården

Boligrenovering af Holmegården

På Holmegårdsvej og Vognmandsvej i Nyborg har vi renoveret 92 lejligheder fra henholdsvis 1940’erne og 1970’erne.

Læs mere om projektet