Enggården

De tre etaper

Etape et, der blev færdig i november 2011, omfattede 36 nye to-rums lavenergiplejeboliger fordelt på to etager af 2.855 kvadratmeter. Etape to blev færdigt i september 2012, og her opførte vi 20 plejehjemsboliger på i alt 1.309 kvadratmeter udført som lavenergibygning klasse 2015. Tredje og sidste etape, som næsten er færdigopført, kommer til at rumme 30 plejehjemsboliger på i alt 2.362.

Zinkbeklædte karnapper og energioptimering

Der er gjort meget for at få boligerne og fællesområderne til at være hjemlige frem for institutionsagtige. Boligerne har lyse trægulve og zinkbeklædte karnapper. Karnapperne er med til at gøre boligerne både større og lysere. På taget er der varmepumper og solceller, der står for størstedelen af energiforbruget. Til etape et er der etableret en perimetersti rundt om bygningen, så beboerne kan spadsere rundt i de udendørs faciliteter. 

Lavenergiklasse 2015

Boligerne er udført som lavenergibygning klasse 2015 for nybygning og efter BR 10 som renoveringssag for ombygningen. I etape tre genbrugte vi både mursten og tagsten, så farvespillet i facader og tage er ens med de omkringliggende bygninger, og patina bibeholdes.

Arealbaseret planlægning

Vi har på projektet arbejdet med arealbaseret planlægning og har derved hele tiden kunnet se, om vores samarbejdspartnere har været, hvor de skulle være og kunnet gribe ind, hvis der har været optakt til afvigelser på tidsplanen. Arealbaseret planlægning har desuden bidraget til, at vi har undgået arbejds- ulykker, da faggrupperne ikke har rendt rundt oveni hinanden.  

Tæt dialog med bygherre, personale og beboere

Vi har haft en tæt dialog med bygherren og brugerne igennem alle tre etaper. Bygherre er meget tilfreds med vores samarbejde, og plejehjemmets beboere er utrolig glade for de boliger, vi har bygget. Vi har gjort en stor indsats for at gøre byggeriet så rart som muligt for beboerne og personalet, og vi har løbende informeret dem om byggeriet.

Andre projekter under boligbyggeri

Æbleblomsten

Seniorbofællesskabet Æbleblomsten bestående af 21 nye almene boliger blev afleveret til den aftalte tid og uden fejl og mangler.

Læs mere om projektet

Sædding

Plejecenter Sædding

Vi havde alle kompetencer inden for tømrerfaget i brug, da Sædding Skole blev ombygget til et nyt specialcenter for fysisk og psykisk syge ældre.

Læs mere om projektet

Dybenskærhave Plejecenter

I sommeren 2011 kunne de første beboere flytte ind i de nye, moderne plejeboliger, hvor hyggen fylder mere end det institutionsagtige.

Læs mere om projektet