Rosenkildeparken

Livskvalitet og trivsel. Det er nøgleordene for bo-tilbuddet Rosenkildeparken i Slagelse, der består af 51 moderne lejligheder på hver 40 kvadratmeter.

Rosenkildeparken har fungeret som institution i mange år, men i 2006 trængte den til en gennemgribende renovering. Som totalentreprenør gennemførte MT Højgaard projektet, der inddrog det eksisterende byggeri på optimal vis – og samtidig skabe en total forvandling fra gammeldags institutionsmiljø til moderne kvalitetsbyggeri.

Særlige krav til plejeboliger er bearbejdet med utraditionelle løsninger

Der knytter sig en lang række særlige krav til plejeboliger. Derfor er boligerne blevet udformet i samarbejde med en brugergruppe bestående af beboere, pårørende, personale og bygherre. Deres krav ledte til en grundig finpudsning af projektet, inden vi i sommeren 2006 gik i gang med at nedbryde og fjerne al indmad i det eksisterende byggeri.

Byggeteknisk har MT Højgaard i samarbejde med Dansk Brand og Sikringsinstitut (DBI) og de lokale brandmyndigheder fundet en utraditionel løsning, hvor nogle gang- og fællesarealer fungerer som behagelige opholdsrum og samtidig danner flugtveje i tilfælde af brand.

Gode rammer for livskvalitet

Hver enkelt lejlighed er udstyret med køkken, stue, soveområde og badeværelse. Dertil kommer attraktive fællesarealer i form af terrasser med glasfacader og altaner, hvor beboere og personale kan mødes på tværs af etagerne. Rosenkildeparken på 5.000 kvadratmeter ligger i smukke omgivelser, og danner rammen om en god hverdag for beboerne.

Andre projekter under boligbyggeri

Diagergård

Boinstitutionen Diagergård

Der gemte sig en overraskelse i jorden, som krævede en større jordudskiftning, da bofællesskabet Diagergård skulle udvides.

Læs mere om projektet

Mariested

På Mariested i Sæby har vi opført 18 nye almene boliger og ombygget bostedet fra 36 til 26 boliger, så det er blevet et tidssvarende og velfungerende botilbud for borgere med sindslidelser.

Læs mere om projektet

Humlehusene

Ældreboliger

Rigtige adgangsforhold, grøn udsigt og gode fællesfaciliteter. Det er vigtige ingredienser i seniorboliger og ældreboliger.

Læs mere om Ældreboliger