Boinstitutionen Diagergård

Bo-institutionen Diagergård har hidtil haft plads til fire beboere med et psykisk handicap. MT Højgaard udvidede i 2009 institutionen med 16 lejligheder i to etager.

Diagergård ligger på en nedlagt landbrugsejendom i udkanten af Haderslev, og ejendommen drives og ejes som et bofællesskab af Haderslev Kommune.

Overraskelse gemt under jorden

Da vi begyndte gravearbejdet kunne vi konstatere, at der lå to gamle gylletanke, der hvor den nye bygning skulle ligge. De to tanke var ikke blevet fundet, da man lavede den geotekniske rapport, så det var noget af en overraskelse, der kom frem i lyset. Derfor måtte vi grave ned til cirka tre meter under terræn og fjerne det opfyldningsjord, som var blevet brugt omkring de gamle tanke.

Betonarbejdet udført af os selv

Efter en større jordudskiftning og efterfølgende indbygning af en sandpude, kunne vi begynde på selve betonarbejdet. Betonarbejdet blev lavet i eget regi, mens elementleverancen og montagen blev udført af Expan.

Beboere genhuset i beboelsesvogne

I september 2009 blev det eksisterende stuehus renoveret med nyt storkøkken, spisesal, kontor og møderum. Indtil huset var færdigt, skulle de fire beboere, som boede i huset, genhuses i beboelsesvogne. Her skulle de bo, indtil de kunne flytte ind i de nye lejligheder midt i december 2009, hvor både lejligheder og stuehus stod færdigt.

Lignende projekter

Byggeriet blev sat i gang af Haderslev Kommune som er et led i kommunens indsats over for yngre sindslidende borgere. Vi har i den forbindelse også opført Bofællesskabet Kløvervænget for kommunen, som også er et bosted for sindslidende.

Andre projekter under boligbyggeri

Mariested

På Mariested i Sæby har vi opført 18 nye almene boliger og ombygget bostedet fra 36 til 26 boliger, så det er blevet et tidssvarende og velfungerende botilbud for borgere med sindslidelser.

Læs mere om projektet

Rosenkildeparken

Rosenkildeparken

Brugergruppen blev inddraget, da de handicapvenlige plejeboliger Rosenkildeparken skulle renoveres i 2006.

Læs mere om projektet

Humlehusene

Ældreboliger

Rigtige adgangsforhold, grøn udsigt og gode fællesfaciliteter. Det er vigtige ingredienser i seniorboliger og ældreboliger.

Læs mere om Ældreboliger