Fremtidens Etageboliger

Boliger i Horsens midtby

Under navnet Fremtidens Etagebolig har vi i Horsens midtby opført 32 familieboliger i partnering. Projektet er støttet af Social- og Integrationsministeriet, som ønsker at fokusere på en ændret adfærd blandt beboere i udlejningsboliger, så fælles aktiviteter bliver en del af hverdagen.

Baggrunden er, at stadig flere voksne bor alene, og at social isolation er et stigende problem for det moderne bymenneske.

Fællesskabet i fokus

I denne etagebolig skal de teknologiske tiltag være med til at understøtte og fremme fællesskabet.

Ejendommen har således store fællesarealer og et fælles indgangsparti, hvor beboerne kan mødes.

Der er ikke vaskemaskine i lejlighederne men et fællesvaskeri med topmoderne, energibesparende maskiner og en ”grøn” tørretumbler med varmepumpe, som er med til at reducere det samlede forbrug af el og vand betydeligt.

Elevatoren i huset bruger strøm, når den skal op, men genererer strøm, når den skal ned.

Teknologiske tiltag sikrer lavt energiforbrug

Lejerne får sammen med nøglen udleveret en Samsung-tablet, hvor de kan aflæse forbruget af el, vand og varme - og ved at få dette overblik er det tanken, at lejerne kan spare på energien. Boligforeningen kan desuden meget lettere komme i kontakt med beboerne via tabletten.

I hele ejendommen er der etableret netværk, som er databærer for al teknisk kommunikation i bygningen. Hovedserveren, som styrer de tekniske anlæg og blandt andet rummer regnskaber, vejledninger og tegninger, kan fjernbetjenes via et intranet og er placeret i bygningens teknikrum.

Lavt energiforbug

Bygningerne er opført i Lavenergiklasse 1 i henhold til BR08. Det lave energiforbrug i bygningen sikres blandt andet gennem passive tiltag som høj isoleringsevne, minimering af kuldeboer og udnyttelse af passiv opvarmning gennem solenergi.

Med blandt andet solceller og masser af glas i den fælles indgangsbygning udnyttes varmen og solenergien.

Andre boligbyggeri-projekter

Se alle bolig-projekter
Flexhuset

Etageboliger

Når du skal bygge etageboliger, kan du altid få sparring og vejledning hos os.
Se nogle af de etageboliger, vi har bygget rundt omkring i Danmark.

Se projekter

Holmboes Alle 6/Jyllandsgade 57

I Horsens har vi afleveret det andet punkhus i Jyllandsgade-kvarteret uden fejl og mangler.

Læs mere om projektet

Horisonten II

Horisonten II

I Ørestaden har vi opført et boligbyggeri på 8.300 kvadratmeter for PensionDanmark Ejendomme.

Læs mere om projektet