Fjernvarmetunnel, Amagerværket

For at sikre hovedstadens indbyggere billig og miljøvenlig fjernvarme har MT Højgaard for Københavns Energi bygget en fire km lang tunnel 30 meter under det centrale København.

Projektet tog fire år og blev afsluttet i august 2009. Til selve tunnelboringen brugte vi den 128 meter lange og 500 ton tunge tunnelboremaskine Astrid. Turen fra Amagerværket over Adelgade i det indre København til Fredensgade ved Rigshospitalet tog 10 måneder at tilbagelægge med en gennemsnitsfart på 10-25 meter i døgnet. Udover at bore, så ”forede” Astrid samtidig tunnelen med betonringe.

40 meter dybe skakte

Tunnelen var dog ikke det eneste, der krævede bore- og gravearbejde. MT Højgaard etablerede også tre store tunnelskakte med en dybde på 25-40 meter og en bredde på op til 25 meter. Det er mellem de tre skakte, at vi borede selve fjernvarmetunnelen.

I 2008 overdragede MT Højgaard tunnelen til den næste entreprenør, der skulle lægge permanente fjernvarmerør, mens vi gjorde betonarbejdet færdigt, blandt andet skaktenes indvendige vægge, dæk, trapper og elevatorskakte.

Tunnel gavner både økonomi og miljø

Beregninger viser, at den nye tunnel vil spare byen for 200.000 tons CO2 årligt. Det svarer til udslippet fra 53.000 personbiler.

De økonomiske og miljømæssige fordele opstår ved, at varmen produceres på Amagerværkets nye effektive anlæg, der blandt andet anvender CO2-neutral biomasse til at fremstille fjernvarmen.

Læs om andre projekter

Kraftvarmeværker

Kløvermarken Gasværk

Der blev stillet store krav til sikkerheden, da MT Højgaard byggede Kløvermarken Gasværk, der forsyner de københavnske boliger med ny og miljørigtig bygas.

Læs mere om projektet

Kraftvarmeværker

Fireproofing på Statoil

MT Højgaard har gennem 20 år brandsikret stålkonstruktioner hos Statoil i Kalundborg. Her i blandt et 30 meter højt produktionsanlæg, der består af 4.300 meter stålprofiler.

Læs mere om projektet

Kraftvarmeværker

Glidestøbning af silo

Vi har før glidestøbt skorstene, der er tre gange så høje - så derfor blev vi valgt til at opføre en 53 meter høj silo.

Læs mere om projektet