Bro ved Buddingevej

Bro erstattet mens trafikken blev opretholdt

I forbindelse med udvidelsen af Motoring 3 fra fire til seks spor, skulle broen ved Buddingevej erstattes af en ny, alt imens trafikken i begge retninger blev opretholdt. Samtidig skulle de eksisterende jordvolde udgraves, så der også blev plads til et ekstra spor i begge retninger.

Mange hundrede naboer bor ganske tæt ved byggepladsen, hvilket stillede krav til lydniveauet for arbejdet. Et sådant projekt er yderst kompliceret og kræver nøje planlægning og ledelse.

Kreative specialløsninger

På grund af vanskelige adgangsforhold, uforudsete udfordringer og dårlige funderingsforhold, er der udført en række kreative og specielle løsninger på denne del af det store motorvejsprojekt, blandt andet også fordi trafikken på broen skulle opretholdes, samtidig med at nedrivning og genopbygning foregik.

Alle disse forhold har betydet øget fokus på de logistiske og tidsmæssige krav.

Gammel bro revet ned i to dele

Den eksisterende bro, inklusive mellempiller, fløjvægge, vederlag og fundamenter, blev revet ned i to halvdele. På den måde kunne man samle al trafik på den ene side, så den kunne forløbe på den gamle del af broen, hvor et spor i hver retning og to cykel-gangstier var placeret.

Med diamantskiver skar vi den gamle bro over i to dele, så vi kunne sprænge den ene del væk uden at beskadige den anden. Ved sprængning måtte al trafik på begge veje ophøre i 20-30 minutter, og beboere i en radius af 150 meter blev evakueret. Sprængningen forløb uden problemer.

Dårlige funderingsforhold

Dårlige funderingsforhold var med til at besværliggøre projektet. Efter sprængningen blev der boret 29 armerede Ø 880 betonpæle ned til en dybde på 39 meter under vejniveau. Disse skulle fungere som fundament for broen. Der måtte dog tages særligt hensyn til nogle højspændingskabler, der er ført direkte under broen, og som under ingen omstændigheder måtte beskadiges.

En fagentreprenør borede ned for at bestemme den præcise lokation for kablerne, så vi trygt, men varsomt kunne udarbejde en speciel løsning til fundamenterne. Syv stk. Ø 620 armerede betonsøjler blev boret to meter under vejniveau. For at jordtrykket ikke skal gøre konstruktionen ustabil, måtte vi en halv meter under vejniveau støbe en betonbjælke, der blev monteret på de omkringliggende lange søjler. Under udgravning holdt en midlertidig UNP-stålprofil søjlerne på plads.

Øvrige delelementer

Endvidere blev der monteret fire kantbjælker a 55 tons, og snart kunne vi begynde at montere de 52 stk. til formålet indkøbte OT-elementer (900 og 100 mm). Der er brugt 26 OT-elementer a 19,5 meter til hver side af broen. Oven på elementerne er støbt en betonplade, hvorpå belægningsarbejder udføres (selvkompakterende beton).

Som noget af det sidste blev de borede betonsøjler opstøbt nedefra med SCC-beton, som er en beton, der er fremstillet med tilsætningsstoffer, der tillader støbning uden vibrering. Den nye brodel blev gjort klar til trafikken på samme måde, mens den anden blev sprængt og genopbygget på tilsvarende vis.

Prisbelønnet broarbejde

I september 2007 modtog MT Højgaard en pris for sit arbejde på broen på grund af vores evne til at administrere trafikafviklingen, naboforhold og arbejdsmiljø.

Andre infrastruktur-projekter

Infrastruktur

Nye taxaveje på Thule Airfield

125.000 kvadratemeter asfaltbelægning udskiftet på taxavejene på Thule Airfield.

Læs mere om projektet

Infrastruktur

Vigerslev Allé Station

På Vigerslev Allé Station har MT Højgaard flyttet et spor og bygget to nye jernbarnebroer.

Læs mere om projektet

Infrastruktur

Broanlæg på Flintholm station

MT Højgaard stod for opgaven, da et nyt broanlæg på Flintholm Station skulle etableres.

Læs mere om projektet