TrimByg-konceptet

Organisering – der fordrer samarbejde

Vi definerer rollefordelingen på byggepladsen tidligt i processen og sikrer en klar ansvars- og opgavefordeling mellem de centrale aktører. Og så indfører vi en central procesledelse.

Planlægning – der sætter fokus på forudsætningerne

Vi sætter fokus på forudsætningerne og forbereder aktiviteterne grundigt ved byggesagens start. På byggepladsen arbejder vi efterfølgende med en kort planlægningshorisont for at øge forudsigeligheden og sikre sunde aktiviteter.

Koordinering – sikrer bedst mulige arbejdsbetingelser

Procesledelsen understøtter samarbejdet på tværs af byggepladsens aktører og sikrer en løbende tværgående koordinering af de enkelte aktiviteter. Herved skaber vi et jævnt arbejdsflow på byggepladsen og sikrer det optimale resultat for projektet. 

Opfølgning – så vi ikke gentager fejl

Vi registrerer løbende om byggeriet følger planerne, så vi kan optimere processen. Hvis vi identificerer, at noget går galt, finder vi frem til årsagen, evaluerer hændelsen og sikrer, at fejlen ikke opstår igen.

Evaluering – med fokus på videndeling

Mellem projekterne evaluerer vi samarbejdet, byggeprocessen og erfaringerne fra det enkelte projekt. Dermed sikrer vi, at de gode erfaringer bringes med videre, så vi ikke gentager de samme fejl i næste projekt.

De fem trin er illustreret i TrimByg-hjulet:

 


Se også

Om TrimByg ®

For at optimere byggeprocessen har vi udviklet en række spilleregler og værktøjer til effektiv byggestyring. Vi kalder det TrimByg.

Læs mere

Balanced Building

Balanced Building er et boligkoncept udviklet til dig, der ønsker en bolig, hvor der er balance mellem energiforbrug, livskvalitet og økonomi.

Læs mere

Partnering-Coloplast

Om Partnering

Partnering er et samarbejde mellem bygherre, entreprenør og rådgiver, der sikrer effektiv byggestyring i et bygge- eller anlægsprojekt.

Læs mere