Roller i Partnering

Projektgruppen

Projektgruppen er ”den faste kerne” i bygge- eller anlægsprojektet. Det er i projektgruppen, at proces og projekt fødes og udvikles. Derfor er det vigtigt, at der er god kemi mellem alle i gruppen. Projektgruppen består af bygherre, rådgiver og entreprenør på projektlederniveau.

Styregruppen

Styregruppens rolle er primært at holde projektgruppen på rette spor og holde fokus på samarbejdet, engagementet og de fælles mål for proces og projekt. Styregruppen består af bygherre, rådgiver og entreprenør på direktørniveau.

Nøglepersoner (Projektgruppe- og styregruppemedlemmer)

Det er vigtigt, at nøglepersonerne kan lytte og kan holde fokus på succeskriterierne. Derfor er det af stor betydning, at alle nøglepersoner deltager fra start til slut, og der er tillid mellem parterne.

Opmand

En opmand på projektet kan, især på større sager, have en præventiv virkning på eventuelle konflikter og afklare eventuelle konflikter hurtigt.

Se også

Partnering-Coloplast

Om Partnering

Partnering er et samarbejde mellem bygherre, entreprenør og rådgiver, der sikrer effektiv byggestyring i et bygge- eller anlægsprojekt.

Læs mere

Trimbyg

TrimByg-konceptet

Gennem fem trin søger vi at skabe den mest effektive byggeproces for alle involverede parter.

Læs mere

Lokationsbaseret planlæning

Lokationsbaseret planlægning giver bedre overblik over projektet allerede i tilbudsfasen.

Læs mere